Scroll Top

Erasmus+

 

Erasmus Plus reprezintă o oportunitate de formare pentru studenţi şi cadre didactice în spaţiul academic european. Ajută studenţii şi cadrele didactice să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de experienţa studierii/predării sau formării în alte ţări europene;

Obiectivele principale ale Programului Erasmus+, în Universitatea din Petroșani sunt:
– îmbunătățirea oportunităților pentru accesul la o viață și o carieră mai bune, atât pentru studenți, cât și pentru personal univeristar, prin intermediul mobilităților Erasmus;
– încurajarea parteneriatelor dintre Universitatea din Petroșani și instituții profesionale, centre de afaceri și high-tech, din țările UE și non UE, pe baza unor interese profesionale comune.
– creșterea calității și performanțelor sistemului educațional în ideea de a oferi programe de studii mai atractive prin îmbunătățirea cunoștințelor profesionale și îmbunătățirea competențelor oferite – promovarea cooperării internaționale și combaterea discriminării de orice tip.

Elemente de identificare:
ECHE Number: 82442-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-ECHE
Erasmus Code: RO PETROSA 01

LOGO ERASMUS+

Biroul Erasmus+
Universitatea din Petroșani

Director: Lector univ.dr. Oana Ravaș
Secretar: Straja Karina, Lagy Rodica

Contact:
Str. Universitatii, Nr. 20, Petrosani, Hunedoara, ROMANIA
+40254 542580 / 293

ANPCDEFP http://www.erasmusplus.ro/erasmusplus 

Apel pentru suplimentare de fonduri pentru mobilitățile Erasmus+.
Cei interesați, vă rugăm citiți cu atenție și completați formularul online.
Termen limită, vineri 12 martie 2021, ora 12 !!

Calendar pentru organizarea mobilităților Erasmus:

Mai-Iunie 2020:

 • depunerea dosarelor de candidatură: 18 mai – 19 iunie
 • Depunerea dosarelor se face online, la adresa de email erasmusplus@upet.ro

BETISOR DANIELA
Mobilitate de practica, 3 luni, Malaga, Spania

Sunt nespus de fericita ca am avut ocazia sa am o experienta unica de pana acum din viata mea datorita Echipei Centrului de Programe LLP ERASMUS. Am beneficiat de o bursa de practica in Malaga, Spania, la o firma care monitorizeaza studentii care fac acolo practica Erasmus. Pentru mine a fost o experienta de neuitat, am cunoscut cultura Spaniei, am cunoscut studenti din 5 tari diferite, am invatat cum sa monotorizez si sa coordonez un grup de persoane, pregatirea documentelor pentru studenti, corespondenta oficiala cu alte companii.
Am avut o vara de neuitat, cu multe amintiri ce nu se pot uita. Vreau sa va multumesc mult ca mi-ati acordat aceasta sansa unica in viata!

Conf.univ.dr.ing. STOCHIȚOIU DANA
Mobilitate de formare, 1 săptămână, Valencia, Spania

Mobilitatea ERASMUS a reprezentat o perioada foarte frumoasa a anului universitar 2012-2013 datorita acumularii de experiente personale valoroase astfel: pe plan social, prin asimilarea pentru o scurta perioada de timp a unui mediu tanar, plin de energie si dornic de cunoastere; pe plan informational, prin acumulare de informatii, schimb de idei cu cadre universitare si oameni de afaceri; pe plan cultural, prin adoptarea stilului muzical specific, a artei culinare si nu in ultimul rand a limbii; sub aspect turistic, prin vizitarea unor locuri fabuloase care imbina istoria cu noua arhitectura.
Fie ca esti student sau cadru didactic/nedidactic, nu exista niciun motiv sa nu-ti doresti sa intri in familia ERASMUS si sa beneficiezi de o bursa ERASMUS.

BOGDANFFY LORAND
Mobilitate de formare, 1 săptămână, Malta

Foarte puține au fost ocaziile în care am reușit să observ în persoană cum se lucrează în străinatate în domeniul meu de activitate, dar în 2013 mi-a fost oferită această oportunitate prin bursa de mobilitate ERASMUS de formare a personalului didactic și auxiliar. Pe langă activități realizate la diverse firme cu profil IT (dezvoltare software, conținut online, publicitate) am avut parte și de o experiență culturală însemnată.
Cu siguranță amintirea acestei experiențe va rămâne toată viața și sper să mai am parte și în viitor de asemenea ocazii.


Erasmus e una dintre cele mai apreciate, îndrăgite și, totodată, controversate experiențe studențești. Scopul programului universitar este de a permite schimbul de studenți între țări. Din experiența foștilor studenți „erasmuși” transpusă în testimoniale, ne-ar spune că viața de student nu-i completă dacă nu treci și prin asta. Ce înseamnă mai exact schimbul de experiență în cadrul Erasmus? Programul îți permite timp de unul sau două semestre să mergi și să studiezi la o altă universitate, într-o țară europeană sau să îți îmbunătățești cunoștiințele accumulate prin efectuarea unui stagiu de practică, de minim 2 luni într-o universitate/firmă/instituție dintr-o țară a UE. Primești susținere financiară parțială, grantul ERASMUS reușind să acopere parțial cheltuielile lunare din țara de studiu. 

De ce să alegi să fi Student Erasmus?

 • Vei călători și vei locui temporar într-o țară străină, la care se adaugă toate avantajele și lecțiile de viață ce rezultă din asta. 

 • Vei avea ocazia să iei contact cu un sistem de învățământ diferit de cel din România, specific fiecărei țări în parte, care îți poate deschide alte fereste

 • Vei cunoaște oameni interesanți, fie că sunt alți studenți Erasmus, persoane de diferite naționalități, fie că sunt oamenii din țara în care vei merge, schimbul intercultural fiind unul din principalel scopuri ale programului

 • Te vei maturiza și vei învăța să te descurci singur (inclusiv despre a-ți găti, a-ți face curat, a te întreține, a-ți calcula la sânge banii și cheltuielile, a te descurca într-o societate diferită de cea de-acasă).

 • Vei deveni mai adaptabil, mai flexibil, mai cu ochii larg deschiși înspre idei și oportunități. 

 • Șocul cultural și toate experiențele de viață care vin împreună cu acesta, care îți pot deschide noi orizonturi și oportunități.

Trebuie să știi, înainte de plecare:

 • Bursa ERASMUS acoperă doar parțial cheltuielile lunare, iar dacă vrei să ai o experiență cât mai completă în țara în care te afli, poți avea nevoie de un venit suplimentar

 • Echivalarea mediilor, la întoarcerea în țară, poate dura mai mult decât ai vrea, în unele cazuri. 

 • Bariera lingvistică, poate constitui un inconvenient – în cazul în care mergi într-o țară și nu reușești să înveți parțial limba. 

 • Erasmus-student-charter_ro
 • Erasmus-student-charter-en

Acte necesare studenți depunere dosar de selecție:

 • Formularul de candidatură pentru o mobilitate de studii sau plasamente. (model-practicamodel-studiu)
 • Adeverinţa solicitată de la secretariatul facultăţii prin care reiese faptul că solicitantul este student la UPET precum și mediile de absolvire a anului anterior / Situatie scolara din UMS
 • Scrisoare de intenţie redactată în limba română şi adresată Biroului ERASMUS+.
 • CV format Europass cu fotografie inserată, redactat în limba română și engleză.
 • Carte identitate pentru cetațenii romani
 • Pasaport, carte identitate si permis sedere pentru cetățeni străini
 • Declaratie prelucrare date caracter personal

Intreprinderile eligibile pentru plasament

„Intreprindere” înseamnă orice unitate implicată în activități economice în sectorul public sau privat indiferent de mărime, statutul legal sau sectorul economic în care operează, inclusiv economie socială. Din aceasta rezultă implicit că, în afară de companii pot fi considerate ca intreprinderi: instituții de invățământ superior, centre de cercetare, afaceri de familie, parteneriate și asociații implicate în mod regulat în activități economice. Activitatea economică este factorul determinant, nu forma legală.

Durata mobilitații studențești

Studenţii pot petrece între 3 şi 12 luni într-o mobilitate de studiu sau între 2 și 12 luni într-o mobilitate de practică (inclusiv o perioadă de stagiu/plasament, dar care să nu depășească 12 luni). Acelaşi student poate primi un grant pentru studiu sau plasament în străinătate de până la 12 luni maximum pentru fiecare ciclu de studiu:

 • Pe durata primului ciclu de studiu (licenţă sau echivalent)

 • Pe durata ciclului doi de studiu (master sau echivalent)

 • Pe durata celui de-al treilea ciclu de studiu (nivel doctorat)

Criterii aplicabile mobilităților și instituțiilor

 • Mobilitățile studențești pentru studiu se bazează pe acordurile interinstituționale încheiate între universitățile participante, fiecare dintre ele deținătoare a unei Carte Universitare Erasmus

 • Această condiție nu se aplică între instituția de origine și intreprinderea gazdă, în cazul plasamentului. În anumite situații o instituție de invățământ superior poate fi intreprindere gazdă pentru plasamentul unui student

 • În cadrul plasamentului, studentul merge să acumuleze experiență de muncă. În consecință, regulile vor fi cele aplicabile plasamentului, cum ar fi faptul că nu este necesar un acord inter-instituțional între instituțiile participante, iar instituția gazdă nu trebuie să aiba Carta Erasmus

 • Cel puțin tara de origine sau țara gazdă trebuie sa fie stat membru UE

 • Instituția de origine va recunoaște complet perioada de studiu petrecută în străinătate, utilizând ECTS. În cazul unui plasament care nu este parte din programa de studii a studentului, instituția de origine va asigura recunoașterea cel puțin prin inregistrarea perioadei efectuate în Supliment la Diplomă și Europass Mobility

 • Nu se vor plăti taxe pentru înregistrare, examinare, acces la laborator sau facilități oferite de biblioteca institutiei gazdă. Mici taxe pot fi percepute pentru asigurări, asociații ale studenților, materiale diverse (fotocopii, produse de laborator), în aceleași condiții în care sunt percepute studenților locali

INAINTE de derularea mobilității:

 

PE PARCURSUL derulării mobilității:

 • În cazul mobilităților de studiu se efectuează studii la zi de licență, master, doctorat inclusiv (fără a fi însă eligibile activitățile de cercetare ce nu fac parte in mod specific din programă)

 • În cazul plasamentului, grantul este acordat pentru participare efectivă la formare intr-un domeniu care poate fi recunoscut ca parte a programei studentului în instituția de origine

 • Grantul se poate acorda pentru efectuarea unei mobilități combinate, în cadrul căreia se realizează o perioadă de studiu și una de plasament

 • Pot avea loc modificări ale Learning/ Training Agreement în prima lună de la sosirea studentului la instituția gazdă

 • În prima săptămână de plasament au loc discuții cu mentorul în privința sarcinilor precise care îi revin studentului

 • La final instituția/organizația gazdă trebuie sa emită certificatul de participare și foaia matricolă/fișa privind îndeplinirea obiectivelor formării

DUPĂ întoarcerea din mobilitate:

 • Studentul trebuie să depună la Biroul Erasmus+ documentele care atestă efectuarea mobilității, impreună cu raportul final narativ
 • Dacă se constată indeplinirea obligațiilor se va asigura recunoașterea academică și se va plăti restul grantului (dacă este cazul)
 • Este necesar ca studenții care au desfășurat mobilități să participe la evenimentele ce se organizează de către Universitatea din Petroșani pentru a disemina informații despre experiențele avute și a face astfel vizibil programul prin care li s-a acordat grantul
 • De asemenea, este recomandabil ca foștii beneficiari să se inscrie în organizatii studențesti (de tipul ESN) sau pe www.studenterasmus.eu prin intermediul cărora îi pot ajuta pe viitorii beneficiari

Grantul este o contribuție la costurile pe care le implică desfășurarea mobilității. Grantul este calculat pe lună și plătit ca sumă forfetară. De asemenea, cuantumul grantului este stabilit de către Comisia Europeană în funcție de țara de destinație

Romania

1-4

5

6

7

8

9

10

Scala ECTS

FX.F Fail

E Sufficient

D Satisfactory

C Good

C Good

B Very Good

A Excellent

Austria

5

 

4

 

3

2

1

Bulgaria

2

3

 

 

4

5

6

Belgia

1 – 9

10

11

12

13,14

15, 16

17 – 20

Cehia

5

 

4

 

3

2

1

Cipru

0.00 – 49.99

 

50.00 – 59.99

60.00 – 69.99

70.00 – 79.99

80.00 – 89.99

90.00 – 100.00

Croaţia

1.49–1.0

 

2.49–2.0

 

3.49–2.50

4.49–3.50

5.00–4.50 t

Danemarca

0 – 5

 

6

7

8 – 9

10

11 – 13

Elveţia

<3,5

 

3,5 -4,0

 

4,01 – 4,50

4.51 – 5,0

5,01 – 6,0

Estonia

0 – 50%

 

51 – 60%

61 – 70%

71 – 80%

81 – 90%

91 – 100%

Finlanda

 

 

1

1 ½

2

2 ½

3

Franţa

<10

10 – 10,49

10,5 – 10,99

11,0 – 11,49

11,5 – 12,49

12,5 – 14,49

14,5 – 20,0

Germania

>4,01

4

3,99 – 3,50

3,49 – 3,00

2,99 – 2,50

2,49 – 1,51

1,50 – 1,00

Grecia

2, 3, 4

 

5

6

7

8

9 – 10

Irlanda

<25%

25% – 39%

40% – 44%

45% – 54%

55% – 69%

70% – 84%

85% -100%

Islanda

1-4

 

5

6

7

8

9 – 10

Italia

≤ 17

18, 19

20 – 21

22 – 23

24 – 25

26 – 27

28 – 30+

Letonia

1-4 Fail

 

5

6

7

8

9 – 10

Liechtenstein

<3,5

3,5 – 3,99

4,0 – 4,49

4,5 – 4,99

5,0 – 5,49

5,5

5,51 – 6,0

Lituania

0 – 50%

 

51 – 60%

61 – 70%

71 – 80%

81 – 90%

91 – 100%

Luxemburg

1 – 9

10

11

12

13,14

15, 16

17 – 20

Macedonia

5,00-5,99

6,00-6,99

7,00-7,99

8,00-8,49

8,50-8,99

9,00-9,99

10,00

Malta

0.00 – 34.00

 

35.00 – 44.00

45.00 – 54.00

 

55.00 – 69.00

80.00 – 100.00

Marea Britanie

0 – 39%

40 – 49%

50 – 54%

55 – 59%

60 – 64%

65 – 69%

70 – 100%

Norvegia

6 – 4,1

 

3,01 – 4

2,6 – 3

2,01 – 2,59

1,6 – 2

1 – 1,5

Olanda

1 -4

 

5

6

7

8

9 – 10

Polonia

<3,0

 

3

3,01 – 3,49

3,50 – 3,99

4,00 – 4,49

4,50 – 5,00

Portugalia

<10

10

11

12 – 13

14 – 15

16 – 17

18 – 20

Slovacia

5

 

4

3,01 – 3,00

3

2

1

Slovenia

1 – 5,9

6

6,1 – 6,9

7 – 7,5

7,6 – 7,9

8 – 8,99

9 – 10

Spania

<5

5,0 -5,49

5,5 – 6,49

6,5 – 7,49

7,5 – 7,99

8 – 8,99

9 – 10

Suedia

U

 

 

 

G

 

VG

Ungaria

1,00 – 1,99

 

2,00 – 2,50

 

2,51 – 3,50

3,51 – 4,50

4,51 – 5, 00

Turcia

1-4

4,5 – 4,99

5,00 – 6,49

6,5 – 6,99

7,00 – 7,99

8,00 – 8,99

9,0 – 10,0

Mobilitatea personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic – cu scop de formare sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţămănt superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituţie de învăţămănt superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

Mobilitatea personalului didactic pentru perioade de predare permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţămănt superior să predea la o instituţie de învăţămănt superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.

„Mobilitatea de predare” presupune deplasarea unui cadru didactic într-o instituție de învățământ superior cu Carta Universitara Erasmus (EUC) sau a unei persoane dintr-o intreprindere, la o instituție parteneră cu EUC, cu scopul de a preda.
„Mobilitatea de formare” presupune deplasarea unui cadru didactic universitar sau a personalului non didactic dintr-o instituție de învățământ superior cu Carta Universitara Erasmus (EUC) într-o instituție de învățământ superior sau o intreprindere, cu scopul de a se forma profesional.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CANDIDATURĂ

 • Solicitarea (scrisoare de intenție) pentru efectuarea unei mobilităţi de predare sau de training, se semnează şi se depune în original la dosarul de candidatură. 
 • CV, în format european cu fotografie inserată., în limba română și limba engleză;
 • Lista de lucrări relevante
 • Program de predare/formare propus
 • Copie dupa cartea de identitate
 • Declaratie consimtamant prelucrare date cu caracter personal

ÎNAINTE de derularea mobilității:

 • Se efectuează selecția cadrelor didactice și a celorlalte categorii de personal
 • Mobility Agreement se aprobă formal de cele 2 instituții implicate
 • Se încheie contractul financiar
 • Se plătește avansul de 80% (până la 100%) din grantul total PE PARCURSUL derulării mobilității:
 • În cazul mobilităților de predare trebuie să se predea cel puțin 10 ore
 • În cazul formării, grantul este acordat pentru formarea profesională
 • Durata mobilității, fie că este de predare, fie că este de formare, poate să fie cuprinsă între 2 zile lucrătoare și 2 luni (exclusiv zilele de călătorie)
 • Certificatul de participare trebuie să fie emis la finalul mobilității de instituția/organizația gazdă

DUPĂ întoarcerea din mobilitate:

 • Cadrul didactic/nedidactic trebuie să depună la Biroul Erasmus+ documentele care atestă efectuarea mobilității, împreună cu raportul final narativ
 • Dacă acesta este complet și se constată îndeplinirea obligațiilor se va aloca restul grantului (20%), dacă este cazul
 • Este necesar ca beneficiarii care au desfășurat mobilități să participe la evenimentele ce se organizează de către Universitatea din Petroșani pentru a disemina informații despre experiențele avute și pentru a promova programul Erasmus+

Grantul Erasmus este o contribuție la costurile de transport și subzistență pentru o perioadă de predare sau de formare în străinătate. Costurile de subzistență sunt stabilite de către Comisia Europeană, în Ghidul Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.

Aceste costuri sunt plătite ca sume forfetare. Pentru a putea dovedi costurile de subzistență trebuie păstrate originalele certificatelor de participare semnate și ștampilate de universitatea/organizația gazdă, în care este specificat numele beneficiarului și perioada efectuată. Subzistența acoperă: cazarea, mesele, transportul local, costul telecomunicațiilor, inclusiv fax și internet, asigurări și orice alte cheltuieli. Costurile de transport se calculează cu ajutorul Calculatorului de distanțe, http://erasmus-plus.ro/ro/erasmus-calculator-distante-de-calatorie-si-regulile-bugetare. Aceste costuri sunt plătite ca sume forfetare.