Scroll Top

Posturi didactice

Posturi didactice pe perioada nedeterminată

I. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârea de Guvern nr. 1339/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

În conformitate cu Legea 199/2023 şi a Hotărârea de Guvern nr. 1339/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, Universitatea din Petroșani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. II al anului universitar 2023-2024. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr.143/30.04.2024.

Nr. crt.FacultateDepartamentPoziţia în Statul de funcţiiFuncţia didacticăNr. DOSARDOSAR
1      
2      
3      

II. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 56/2024

În conformitate cu Legea 199/2023 şi a Hotararea 56/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învăţământul superior, avizului nr. 221/DGIU/08.05.2024 din partea Ministerului Educaţiei, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. II al anului universitar 2023-2024.

Nr. crt.FacultateDepartamentPoziţia în Statul de funcţiiFuncţia didacticăNR. DOSARDOSAR
1

 

     
2

 

     
3

 

     
4