Scroll Top

Posturi didactice

Posturi didactice pe perioada nedeterminată

I. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior nr 457/2011 cu modificările şi completarile ulterioare, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. II al anului universitar 2022-2023. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr.152/24.04.2023

Nr. crt.FacultateDepartamentPoziţia în Statul de funcţiiFuncţia didacticăCANDIDATI INSCRIŞIDOSAR
1Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Departamentul Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică

Poziţia 19Șef de lucrăriLAZĂR TEODORA
CV FV LL
AVIZAT

II. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 902 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior:

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 902 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior, avizului nr. 140/R/DGIU/25.04.2023 din partea Ministerului Educaţiei, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. II al anului universitar 2022-2023.

Nr. crt.FacultateDepartamentPoziţia în Statul de funcţiiFuncţia didacticăCANDIDATI INSCRIŞIDOSAR
1

Facultatea de Mine

Departamentul de Management și inginerie industrială

Poziţia 7Conferențiar

CSIMINGA DIANA CORNELIA
CV FV LL

AVIZAT
2Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Poziţia 4ProfesorANDRAȘ ANDREI
CV FV LL
AVIZAT
3Facultatea de Științe

Departamentul de Științe Economice

Poziţia 2ProfesorDURA CODRUȚA CORNELIA
CV FV LL
AVIZAT