Scroll Top

Scurt istoric

75 DE ANI DE EDUCAȚIE SUPERIOARĂ
75 de ani de educație superioară
Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani are o lungă și frumoasă tradiție, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcționat în București peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcționat la Petroșani. Doar câteva universități se pot mândri cu o asemenea descendență atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înființare a „Școalei de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură”.

După anul 1990, prin diversificarea domeniilor și specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroșani a devenit Universitatea Tehnică (1991) și apoi Universitatea din Petroșani (1995). Având drept fundament această puternică tradiție universitară și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate formele de învățământ.

Formarea profesională a specialiștilor se realizează în cadrul a trei facultăți : Facultatea de MineFacultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea de Științe. Din anul 1948 și până astăzi, la Universitatea din Petroșani au absolvit mii de ingineri, subingineri, economiști, sociologi, matematicieni, institutori etc. În Universitatea noastră se pregătesc peste 4500 de studenți, masteranzi și doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste 200 cadre didactice. Pregătirea prin doctorat este asigurată de 19 conducători științifici, personalități recunoscute în țară și pe plan mondial. Pregătirea solidă dobândită le-a oferit posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări (SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, țări din America de Sud, Africa, Asia etc.). Pretutindeni, absolvenții formați la Universitatea din Petroșani sunt cotați printre profesioniștii buni ai ramurilor în care activează. Reorganizarea învățământului superior, în conformitate cu procesul Bologna, deschide largi perspective absolvenților Universității din Petroșani de a fi recunoscuți și a se integra în piața ocupațională din Europa. În anul 2009, Universitatea din Petroșani a fost evaluată instituțional de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și a obținut calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.

Repere istorice

1864 – Școala de Ponţi și Șosele, Mine și Arhitectură din București;
1867 – Școala de Poduri, Șosele și Mine din București, cu o secţie de Mine;
1920 – Școlile Politehnice de la București și Timișoara cu secţii de Mine și Metalurgie;
1938 – Secţiile de Mine și Metalurgie se transformă în Facultăţi;
1948 – 1952 – Institutul de Geologie și Tehnică Minieră din București;
– Institutul de Minereuri Neferoase din Brad;
– Institutul Cărbunelui din Petroșani;
1952 – 1957 – Institutul de Mine din București;
– Institutul de Mine din Petroșani;
1957 – Întregul învăţământ superior minier din România se concentrează la Institutul de Mine din Petroșani;
1991 – Universitatea Tehnică din Petroșani;
1995 – Universitatea din Petroșani.