Scroll Top
Facultăți
75 DE ANI DE EDUCATIE SUPERIOARA
Universitatea din Petroșani

Din anul 1948 și până astăzi, la Universitatea din Petroșani au absolvit mii de ingineri, subingineri, economiști, sociologi, matematicieni, institutori etc. În Universitatea noastră se pregătesc peste 4500 de studenți, masteranzi și doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste 200 cadre didactice.

Formarea profesională a specialiștilor se realizează în cadrul a trei facultăți: Facultatea de MineFacultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea de Științe Economice, Administrative și Sociale.

Image hover effect image

Facultatea de Mine

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar

Image hover effect image

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar

Image hover effect image

Facultatea de Științe Economice, Administrative și Sociale

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar