Scroll Top

Programe postuniversitare

Studii Postuniversitare

  În cadrul Facultății de MineÎn cadrul Facultății de
Inginerie Mecanică și Electrică
În cadrul Facultății de Științe Economice, Administrative și Sociale

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE PERFECȚIONARE