Scroll Top

Editura Universitas

Editura Universitas aparţine Universităţii din Petroşani şi a fost înfiinţată în baza Hotărârii Biroului Senatului din data de 24.07.1998 și Deciziei Rectorului Universității din Petroşani nr. 127 din 10 august 1998. Editura s-a constituit în baza necesităţii de a sprijini activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice ale Universităţii din Petroşani.
Editura este o fundaţie non-profit, neavând personalitate juridică distinctă şi nici cont bancar separat de cel al Universităţii din Petroşani.

Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri; ordine ale Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniu.