M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Componența Senatului

Presedinte Senat:
Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU NICOLAE

Secretar Senat:
Lector univ.dr. HELJIU Marius

Secretara Cabinet Președinte SENAT – Soc. Lăcătușu Camelia

 1. Șef lucr.dr.ing. ANDRAȘ Andrei
 2. Lector univ.dr. ANDRIONI Felicia
 3. Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia
 4. Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
 5. Asist.univ.dr. COSTA Cristian
 6. Conf.univ.dr. DOBRIȚOIU Maria
 7. Conf. univ.dr. DRIGĂ Imola
 8. Conf.univ. dr. DUMBRAVĂ Gabriela
 9. Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Iosif
 10. Conf.univ.dr.ec. DURA Codruța
 11. Prof.univ.dr.ing. EDELHAUSER Eduard
 12. Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ion
 13. Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor
 14. Lector univ.dr. HELJIU Marius
 15. Prof.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea
 16. Prof.univ.dr.ing. KECS Wilhelm
 17. Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
 18. Prof.univ.dr. MAN Mariana
 19. Şef lucr.dr.ing. MANGU Sorin-Iuliu
 20. Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius
 1. Conf.univ.dr. MONEA Mirela
 2. Prof.univ.dr.ing. NAN Marin
 3. Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie
 4. Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU Nicolae
 5. Conf.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
 6. Conf.univ.dr.ing. STOICUȚA Olimpiu
 7. Conf.univ.dr.ing. UTU Ilie
 8. Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin
 9. Conf.univ.dr.ing. VEREȘ Ioel
 10. Student BOGDAN Alina Maria
 11. Student BORBEI Andreea-Melisa
 12. Student CARAJIA Tatiana
 13. Student CIOCLU Alexandru-Robert
 14. Student CRECIUN Eugeniu
 15. Student DULGHERU Gheorghe-Marian
 16. Student GRECIA Nicolae-Cristian
 17. Student IUCAL Ilie
 18. Student MARCENCO Dumitru
 19. Student RAPCEA Maxim
 20. Student RUSU Nicolae

BIROUL SENATULUI
UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI

 

Preşedinte Senat                   Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU NICOLAE
Secretar Senat                       Lector univ.dr. HELJIU Marius

Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius
Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie
Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia
Conf.univ.dr.ing. VERES Ioel
Lector univ. dr. ANDRIONI Felicia
Student CIOCLU Alexandru-Robert

Hotărâri, Regulamente,
Proceduri, Metodologii

 1. Comisia de învățământ și asigurare a calității
  1. Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius – președinte
  2. Conf.univ.dr.ec. DRIGĂ Imola
  3. Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Iosif
  4. Conf.univ.dr.ec. DURA Codruța
  5. Prof.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea
  6. Conf.univ.dr.ec. MONEA Mirela
  7. student CARAJIA Tatiana
  8. student BOGDAN Alina Mari
 1. Comisia pentru cercetare științifică
  1. Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie – președinte
  2. Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
  3. Conf.univ.dr.mat. DOBRIȚOIU Maria
  4. Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
  5. Prof.univ.dr.ec. MAN Mariana
  6. Conf.univ.dr.ing. STOICUȚA Olimpiu
  7. student CRECIUN Eugeniu
 1. Comisia pentru management universitar
  1. Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia – președinte
  2. Prof.univ.dr.ing. EDELHAUSER Eduard
  3. Prof.univ.dr.mat. KECS Wilhelm
  4. Şef lucr.dr.ing. MANGU Sorin
  5. Prof.univ.dr.ing. NAN Marin Silviu
  6. student BORBEI Andreea-Melisa
  7. student GRECIA Nicolae-Cristian
 1. Comisia pentru relații cu mediile academic și economic național și internațional
  1. Conf.univ.dr.ing. VERES Ioel – președinte
  2. Șef lucr.dr.ing. ANDRAȘ Andrei
  3. Conf.univ.dr. DUMBRAVĂ Gabriela
  4. Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor
  5. Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ion
  6. student IUCAL Ilie
  7. student RAPCEA Maxim

   

 2. Comisia pentru probleme studențești
  1. Lector univ. dr. ANDRIONI Felicia – președinte
  2. Asist.univ.dr. COSTA Cristian
  3. Prof.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
  4. Conf.univ.dr.ing. UŢU Ilie
  5. Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU SORIN
  6. student DULGHERU Gheorghe-Marian
  7. student RUSU Nicolae
  8. student MARCENCO Dumitru