Scroll Top

Admitere Doctorat

Informații Admitere Studii de Doctorat: 0254-549.008

Studii doctorale

– 03.07.2023 – 11.09.2023 – înscrierile au loc pe platforma online a Universității.
– 12.09.2023 – 22.09.2023 – desfășurarea concursului de admitere (competențe lingvistice și interviu)
– 25.09.2023-29.09.2023, ora 12- confirmarea locurilor şi semnarea contractelor de studii.

 

Lista studenti CONFIRMATI DOCTORAT_2023-2024

Lista candidati ADMISI DOCTORAT_2023-2024

Calendar admitere doctorat_INTERVIU septembrie 2023

Lista candidati INSCRISI DOCTORAT 2023-2024

Metodologia de admitere la studiile de doctorat_an univ 2023-2024

Documente necesare:
a. copie xerox după cartea de identitate/buletin;
b. certificatul de naștere;
c. certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul;
d. curriculum vitae Europass;
e. lista de lucrări științifice publicate (dacă este cazul); <
f. diploma de bacalaureat (față-verso);
g. diploma de finalizare a studiilor de licență/diplomă de inginer (sau echivalenta acesteia), cu anexele aferente, după caz (foaie matricolă sau supliment la diplomă);
h. diplomele de studii de  master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă).
i. adeverința medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învățământul superior;
j. chitanța de plata a taxei de înscriere la concursul de admitere;
k. acceptul de coordonare, din partea conducătorului de doctorat (download template)

 

Platforma de înscriere online poate fi accesată de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la rețeaua Internet și la un browser de navigare updatat (recomandat: Firefox, Chrome). Aplicația este disponibilă online la adresa https://admitere.upet.ro. Se accesează pagina www.upet.ro, secțiunea Admitere sau direct la adresa web: https://admitere.upet.ro și își creează un cont de acces în aplicație.

Plata taxei de înscriere se poate face:
– online cu card, la pasul 8, din platforma de admitere online, prin plată securizată prin intermediul mobilpay.ro.
– prin OP (ordin de plată către UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, CUI 4374849, Trezoreria Petrosani, RO81 TREZ 3682 0F33 0500 XXXX, cu specificarea domeniului pentru care se face plata, numele și prenumele candidatului);
– la casieria universității, cu specificarea și domeniului pentru care optează candidatul.

Concursul de admitere constă în:
– examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, care se va sustine înaintea interviului și va avea un caracter eliminatoriu Examenul de competenţă lingvistică se susţine la CENTRUL LINGVISTIC „EUROLANGUAGE” al Universităţii, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică, nivel minim B1. Sunt scutiţi de acest examen candidaţii care fac dovada că au obţinut în ultimii doi ani, de la data concursului, un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, pe care îl vor prezenta pentru echivalare.
– o probă orală ( interviu) de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studii de doctorat şi propunerea unei teme a tezei de doctorat.

Proba de verificare a cunoştinţelor se va susţine doar de către candidaţii care au obţinut certificatul de competenţă lingvistică şi constă într-o discuţie tip interviu/colocviu pe baza unei tematici specifice domeniului de studii.

Criterii de admitere:

Media generalä de admitere la studiile universitare de doctorat se compune din media ponderatä formatä din media obtinutä de candidatul respectiv la examenul de licentä în proportie de 25% și nota obținută la interviu, în proportie de 75%.

Admiterea se va face pe domenii de doctorat, în ordinea descrescatoare mediei generale de admitere obţinută de către candidaţi, în limita locurilor scoase la concurs. Media minimă pentru admiterea unui candidat la studiile doctorale este 8 (opt).

Contact:
email: scoala.doctorala@upet.ro

Nr.

Domeniul de studii universitare de doctorat

E-mail Numele și prenumele conducătorului de doctorat
1 MINE, PETROL ŞI GAZE victorarad@upet.ro Prof.univ.dr. ARAD Victor
2 andreiandras@upet.ro Conf.univ.dr. ANDRAȘ Andrei
3 nicolaedima@upet.ro Prof.univ.dr. DIMA Nicolae
4 ioangafdeac@upet.ro Prof.univ.dr. GÂF DEAC Ioan
5 mirgeorgescu@gmail.com Prof.univ.dr. GEORGESCU Mircea
6 tudorgoldan@upet.ro Prof.univ.dr. GOLDAN Tudor
7 marialazar@upet.ro Prof.univ.dr. LAZĂR Maria
8 ilieonica@upet.ro Prof.univ.dr. ONICA Ilie
9 florindpopescu@upet.ro Prof.univ.dr. POPESCU Florin Dumitru
10 sorinradu@upet.ro Prof.univ.dr. RADU Sorin Mihai
11 mihaelatoderas@upet.ro Prof.univ.dr. TODERAȘ Mihaela
12 ioelveres@upet.ro Prof.univ.dr. VEREȘ Ioel-Samuel
13 INGINERIA SISTEMELOR monicaleba@upet.ro Prof.univ.dr. LEBA Monica
14 marius.cioca@ulbsibiu.ro Prof.univ.dr. CIOCA Marius
15 INGINERIE INDUSTRIALĂ iliasnic@yahoo.com Prof.univ.dr. ILIAŞ Nicolae
16 roland.moraru@yahoo.com Prof.univ.dr. MORARU Roland
17 danpetrilean@upet.ro Prof.univ.dr. PETRILEAN Dan Codruț
18 dragos.vasilescu@insemex.ro Cercet. științ. gr. I dr. VASILESCU  Gabriel Dragoș
19 INGINERIE ȘI MANAGEMENT eduardedelhauser@upet.ro Prof.univ.dr. EDELHAUSER Eduard
20 andreeaionica@upet.ro Prof.univ.dr. IONICĂ Andreea
21 cpopescu@upg-ploiesti.ro Prof.univ.dr. POPESCU Cătălin Nicolae