Scroll Top

Bibliotecă

Biblioteca Universității din Petroșani oferă tuturor acces la informații, idei, lectură, încurajează și susține libertatea de a cunoaște, asigură și dezvoltă servicii necesare, orientate spre satisfacerea nevoilor cititorilor. Biblioteca este subordonată Universității și sprijină activitățile didactice și de cercetare ce se desfășoară în cadrul acesteia. Cerința de bază a Bibliotecii Universității din Petroșani este aceea de a servi publicul cititor, toate activitățile bibliotecii se subsumează acestui scop fundamental.

Program de lucru
Zilnic intre 7,30 si 15,30
Sambata, in perioada activitatilor scolare intre orele 10 -14

Anul 1948, anul înființării Institutului Cărbunelui la Petroșani, marchează și momentul inființării bibliotecii de azi. La începuturi, biblioteca era reprezentată de câteva dulapuri aflate intr-o cameră a fostei “Societăți Petroșani”, de pe strada Mihai Eminescu. Fondul modest, de numai 3.500 de volume, provenea din donații și transferuri de la bibliotecile politehnice bucureștene și timișorene.

La finalizarea noului local de învatamant, biblioteca se mută provizoriu în spatiile ce mai tarziu au constituit biblioteca de periodice.

Anul 1962 a reprezentat intrarea bibliotecii în spațiile special amenajate cu depozite, săli de lectură și mobilier adecvat. S-au putut organiza principalele cataloage: alfabetic și sistematic.

Începând cu anul 1965, biblioteca I.M.P. părăsește ideea de a fi numai o bibliotecă specializată și începe constituirea unor colecții enciclopedice.

În anul 1969, s-a constituit fondul de unicate ce a fost depozitat, în primă faza, în fosta sală de cinema a institutului.

Primul număr al publicației trimestriale « Buletinul de informare – documentare » apare în anul 1971. Tot în această perioadă începe editarea anuală a “Ghidului bibliotecii”, se inființează un catalog bibliografic pe ani de studii, se întocmeste un index alfabetic al catalogului sistematic – instrumente deosebit de utile pentru informarea promptă, exactă și explicită a tuturor cititorilor.

La data de 29 aprilie 1999, prin donație, intră primul calculator in bibliotecă, un PC 486.

Începând cu anul 2000, biblioteca iși mută activitatea într-o cladire proprie, moderna ce oferă spații generoase de depozitare și lectură. Acțiunea de mutare dureaza pana în anul 2002.

 

Biblioteca participă activ începând cu anul 2000 la târguri și saloane de carte cu scopul promovării învățământului superior petroșănean.

La data de 12.12.2001 se realizează conectarea la Internet.

Prima înregistrare bibliografică în catalogul electronic s-a efectuat pe 11 aprilie 2005. Aplicația utilizată este rodul muncii informaticienilor Universității : Bob Raul, Szekely Alex și Kovacs Andrei.

Începând cu data de 21 septembrie 2007 catalogul electronic este vizibill pe Internet.

În perioada 7-9 septembrie 2005 are loc a XVI-a Conferință Națională ABIR.

Prin achiziționarea unui numar de 20 calculatoare în luna aprilie 2008, rețeaua bibliotecii numară în prezent 32 de calculatoare.

Din data de  4 aprilie 2012,   biblioteca  are pagina in reteaua Facebook.

SERVICII

Biblioteca oferã urmãtoarele servicii:

– eliberare permise;

– împrumut de publicaţii;

– asistenţã la utilizarea instrumentelor bibliografice şi identificarea publicaţiilor în cataloage;

– servicii de informare şi documentare: cataloage, liste de noutãţi, bibliografii la cerere din sistem propriu sau din alte sisteme ;

– acces la Internet;

– împrumut interbibliotecar pentru publicaţii aflate în alte biblioteci din ţarã.

COLECŢII

 • Nr. total de volume, la sfârșitul anului 2021 – 287.790
 • Nr.titluri–81.571
 • Nr. colectii periodice (tipărite +electronice)–12.438
 • Nr. volume din clasa socio-economică (filozofie, psihologie, politică, economie, drept, educație, administrație publică, asistență socială, istorie)–16.304
 • Nr. volume din clasa știintelor exacte (matematică, fizică, chimie, mediu, geologie, astronomie)–57.615
 • Nr. volume din clasa știintelor aplicate (inginerie, agricultură, management, contabilitate)–119.989
 • Nr. volume limbã și literaturã –20.609
 • Nr. volume alte domenii (calculatoare, standarde, cultură, religie, medicină, artă, sport, geografie) -73.273
 • Nr. volume in limba românã – 248.445
 • Nr. volume in limbi strãine – 39.345

Colecţia este bogată în dicţionare, enciclopedii, tratate, monografii, manuale şi cursuri universitare, lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, standarde de stat şi descrieri de invenţii, microfilme şi microfişe, materiale audio-vizuale, hărţi.

 • 215.958 cărţi;
 • 12.310 publicaţii periodice tipărite;
 • 56.803 standarde de stat;
 • 1.888 teze de doctorat;
 • 831  nonpublicaţii.

BAZE DE DATE

Bazele de date abonate de către Universitatea din Petroșani prin intermediul Anelis Plus:

Clarivate Analytics – http://webofknowledge.com

Scopus – http://scopus.com

Accesul la bazele de date se face:
– de la calculatoarele din rețeaua Universității din Petroșani
– din afara, prin acces mobil, de la adresa – http://www.anelisplus.ro
– prin autentificare (user+parolă) de pe portalul – http://www.e-nformation.ro.

Contact:
BIBLIOTECA UNIVERSITATII DIN PETROSANI
Str.Universităţii, nr.20, PETROSANI, cod 332006, jud. Hunedoara
Tel. 0254-549013; Trimite email