Scroll Top

Sindicat

Sindicatul Cadrelor Didactice şi Personalului Muncitor din Universitatea din Petroşani

Sindicatul Cadrelor Didactice şi Personalului Muncitor din Universitatea din Petroşani, este organizaţia profesională a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar la nivelul Universităţii şi facultăţilor, precum şi a personalului nedidactic din Universitatea din Petroşani, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice şi religioase. SCDPM UP este afiliat FNS Alma Mater.

— În vederea platii diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011, cf. Legii 85/2016 si Art. 4 din Normele metodologice de aplicare, persoanele care se incadreaza in categoriile prevazute de acestea vor depune o cere (vezi model) la conducerea departamentului din care fac parte, urmand ca acestea sa fie centralizate la nivelul facultatilor si inaintate RUS.—

Adunări generale:Sesiuni de lucru:Anunțuri:

2024

2023

2022

2021

2018

2017

2016

2015

2017

2016

 

Alte documente:

Sindicatul Cadrelor Didactice şi Personalului Muncitor din Universitatea din Petroşani are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale şi legale, promovarea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale membrilor săi, creşterea nivelului învăţământului superior, ridicarea continuă a nivelului de pregătire a cadrelor didactice şi personalului muncitor şi asigurarea stabilităţii învăţământului superior la Universitatea din Petroşani.

Sindicatul Cadrelor Didactice şi Personalului Muncitor din Universitatea din Petroşani are personalitate juridică conform Hotărârii Judecătoriei nr. 2131/14.06.1999, având sediul la Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20 din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara.