Scroll Top

Proiecte

Competiţie de finanțare a unor proiecte de cercetare științifică
în Universitatea din Petroșani

Ediția 2023

PROIECTE SELECTATE PENTRU FINANȚARE

REZULTATE EVALUARE PROPUNERI PROIECTE CERCETARE 2023


IMPORTANT!
Competiţia internă de finanţare a unor proiecte de cercetare ştiinţifică se suspendă până la eliminarea neclarităţilor constatate.


IMPORTANT!
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Petroşani, a analizat în ședința din 08.05.2023 raportul întocmit de comisia de contestaţii referitoare la competiţia internă pentru finanțarea unor proiecte de cercetare științifică. Având în vedere concluziile raportului, prin care sunt admise trei puncte ale contestației și sunt semnalate unele neclarități în Metodologia de finanțare a unor proiecte de cercetare științifică în Universitatea din Petroșani, CA a propus spre aprobarea Senatului următoarele:
1. Anularea competiției demarate în data de 03.04.2023;
2. Revizuirea Metodologiei de finanțare a unor proiecte de cercetare științifică în Universitatea din Petroșani.


IMPORTANT!
Comisia de analiză a contestaţiilor cu privire la Competiţia internă pentru finanţarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii din Petroşani, numită prin Decizia Rectorului Universităţii din Petroşani cu nr. 105/02.05.2023, s-a întrunit în data de 02.05.2023 şi a analizat contestaţia cu nr. 3214/28.04.2023.
După analizarea contestaţiei, Comisia a admis 3 din cele 12 puncte formulate. Procesul Verbal nr. 3323/02.05.2023 întocmit de Comisie a fost înaintat Rectorului Universităţii din Petrosani, care l-a direcţionat Consiliului de Administraţie al Universităţii din Petroşani pentru analiză şi decizie.
Informaţiile legate de deciziile care vor fi luate vor fi publicate pe site.


CALENDARUL COMPETIȚIEI 2023

Începere competiție

03.04.2023

Termen limită de trimitere a propunerilor de proiecte

18.04.2023

Publicarea listei cu propunerile de proiecte depuse

19.04.2023

Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte

20-26.04.2023

Publicarea rezultatelor evaluării

27.04.2023

Termen final de primire a contestațiilor

28.04.2023

Publicarea rezultatelor finale și a listei cu proiectele selectate pentru finanțare

02.05.2023

Perioada de implementare a proiectelor admise la finanțare

03.05.2023 – 15.12.2023Ediția 2021