Scroll Top

Eliberări acte studii

ACTE NECESARE PENTRU RIDICAREA DIPLOMEI

Pentru absolvenții Universității din Petroșani:

 • Act de identitate (B.Id., C.Id, Paşaport);
 • Două fotografii – realizate recent, pe hârtie foto, color, format 3 x 4 cm;
 • Fişa de lichidare (formular de la Facultate).

Pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior care au susținut examenul de
finalizare a studiilor la universitatea din Petroșani

 • Act de identitate (B.Id, C.Id, Paşaport);
 • Două fotografii – realizate recent, pe hârtie foto, color, format 3 x 4 cm;
 • Pentru absolvenţii Universităţii de Nord din Baia Mare se solicită şi Diploma de Bacalaureat în original.

ACTE  NECESARE  PENTRU  ELIBERAREA  DUPLICATELOR

Diplomă de licență / absolvire / ingineri / maste / foi matricole

 • Anunţ la Monitorul Oficial (ex. Diploma + Foaie matricolă(Supliment));
 • Exemplar din Monitorul Oficial cu anunțul publicat;
 • Declaraţie la Notariat cu împrejurările pierderii actului de studii;
 • Copie legalizată certificat de naştere;
 • Două fotografii – realizate recent, pe hârtie foto, color, format 3 x 4 cm (doar pentru diplome);
 • Cerere către Consiliul de Administraţie pentru aprobarea eliberării Duplicatului;
 • Dosar plic.
 • Chitanță 300 RON pentru eliberare duplicat, se achită la caseria universității.

RELAŢII ȘI PROGRAMĂRI ACTE DE STUDII

Diplomele se eliberează pe bază de programare.

Tel: 0254 542580  Luni – Vineri între orele 8 – 10

 PROGRAM ELIBERARE ACTE DE STUDII

Luni 11:00-14:00 <> Marți – 11:00-14:00 <> Joi – 11:00-14:00

Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor de evidența scolară în cadrul universității