Scroll Top

Pentru confirmarea locului, candidații admiși pe locuri fără taxă trebuie să se prezinte la comisia de admitere cu actele de studii în original pentru semnarea contractului de studiu în original. Confirmarea locului se va face prin contul de candidat.

Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să se prezinte pentru semnarea contractului de studii și completarea dosarului depus pe platforma online.

Program Centre de Admitere Universitate: luni 25 septembrie – miercuri 27 septembrie, orele 9-15
Program Centru de Admitere Deva:  luni 25 septembrie – miercuri 27 septembrie, orele 17-19

Rezultatele Admiterii sunt disponibile în platforma de admitere (pentru cetățeni români). Verificarea rezultatelor se poate face și direct din contul de admitere de pe platforma de înscrieri online -> Dosarele mele

Informații admitere:

începând cu data de 4 septembrie 2023, ora 9:00

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică: 0254-549011

Facultatea de Mine: 0254-267544

Facultatea de Stiinte (din 4 septembrie 2023): 0254-267542

Înscrieri Extensia Deva (din 4 septembrie 2023) – liceul Grigore Moisil, ora 17-19, luni-vineri; sâmbăta 9-12 – telefon contact: 0731306842

Studii de doctorat0254-549.008

Program de formare psihopedagogică
Secretariat: tel. 0254267543

Image hover effect image

Calendar ADMITERE

SEPTEMBRIE 2023

Image hover effect image

Admitere LICENȚĂ

24 Programe de studii
de Licență

3 facultăți

Image hover effect image

Admitere MASTER

21 Programe de studii
MASTER

3 facultăți

Image hover effect image

Admitere Doctorat

4 Domenii de Studii Doctorale

75 de ani de educație superioară

Universitatea din Petroșani are o lungă și frumoasă tradiție, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcționat în București peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcționat la Petroșani. Doar câteva universități se pot mândri cu o asemenea descendență atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înființare a „Școalei de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură”.

După anul 1990, prin diversificarea domeniilor și specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroșani a devenit Universitatea Tehnică (1991) și apoi Universitatea din Petroșani (1995). Având drept fundament această puternică tradiție universitară și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate formele de învățământ.