Scroll Top

Comunicat CNR

Image hover effect image

Admitere LICENȚĂ

24 Programe de studii
de Licență

3 facultăți

Image hover effect image

Admitere MASTER

21 Programe de studii
MASTER

3 facultăți

Image hover effect image

Admitere Doctorat

4 Domenii de Studii Doctorale

Image hover effect image

Programe
postuniversitare

75 de ani de educație superioară

Universitatea din Petroșani are o lungă și frumoasă tradiție, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcționat în București peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcționat la Petroșani. Doar câteva universități se pot mândri cu o asemenea descendență atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înființare a „Școalei de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură”.

După anul 1990, prin diversificarea domeniilor și specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroșani a devenit Universitatea Tehnică (1991) și apoi Universitatea din Petroșani (1995). Având drept fundament această puternică tradiție universitară și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate formele de învățământ.