Scroll Top

Publicații

Cercetarea științifică în cadrul UPET acoperă domeniile programelor de studii de licențămasterat și doctorat. Având în vedere domeniile prioritare de cercetare prevăzute în Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III (PNCDI-III) respectiv Programul Comunitar (PC8) al Uniunii Europene și ținând cont de domeniile de cercetare în care Universitatea din Petroșani a probat competență și a înregistrat performanțe în anumite domenii, s-au propun pentru perioada 2020 – 2024 următoarele domenii prioritare în activitatea de cercetare din Universitate:

  • Mine, Petrol și Gaze;
  • Energie;
  • Mediu;
  • Transport;
  • Științe fundamentale, socio-economice și umaniste;
  • Tehnologia informației și comunicării.

Universitatea din Petroșani este editor la:

Diseminarea rezutatelor cercetării pe domeniile tematice tehnice şi economice este susținută prin editarea periodicelor Annals of the University of Petroşani, recunoscute de către CNCSIS și incluse în BDI: 

Editura Universitas aparţine Universităţii din Petroşani şi a fost înfiinţată în baza Hotărârii Biroului Senatului din data de 24.07.1998 și Deciziei Rectorului Universității din Petroşani nr. 127 din 10 august 1998. Editura s-a constituit în baza necesităţii de a sprijini activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice ale Universităţii din Petroşani.
Editura este o fundaţie non-profit, neavând personalitate juridică distinctă şi nici cont bancar separat de cel al Universităţii din Petroşani.

Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri; ordine ale Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniu