ERASMUS+

Erasmus Policy Statement 2014-2020

Biroul Erasmus+ are ca activitate de bază managementul mobilităților de studiu/practică pentru studenți și mobilităților de predare/formare pentru cadrele didactice/nedidactice, la Universități și Instituții partenere din Uniunea Europeană (Acțiunea Cheie 1 – KA1). În luna decembrie a anului 2013, Universitatea din Petroșani s-a aflat pe lista Universităților din Europa care au câștigat Carta Erasmus, valabilă pe întreaga perioada de derulare a noului program Erasmus+, 2014-2020.

2018 1 Martie, ora 11 - Erasmus Open Doors

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020

GRANTURI DE MOBILITATE
PENTRU STUDENTI
GRANTURI DE MOBILITATE PENTRU
PERSONALUL UNIVERSITAR
Rezultate selectie 2017 Noiembrie Documente:

REZULTATE SELECTIE BURSA ERASMUS
STUDENTI - 2017-2018

REZULTATE SELECTIE
PERSONAL ADMINISTRATIV 2017-2018

REZULTATE SELECTIE
FACULTATEA DE IME 2017-2018

REZULTATE SELECTIE
FACULTATEA DE MINE 2017-2018

REZULTATE SELECTIE
FACULTATEA DE STIINTE 2017-2018


Strategia de dezvoltare continuă la nivel național și internațional în Universitatea din Petroșani constă din utilizarea sistemului educational, atât pentru studenții naționali, cât și pentru studenții internaționali, de la oricare dintre cele trei cicluri de studiu (licență, master, doctorat), pentru atingerea unui set de obiective prestabilite care să răspundă în mod continuu nevoilor și provocărilor de pe piața muncii.
Grupul țintă pentru programul de mobilități Erasmus+ KA1 care se desfășoară în Universitatea din Petroșani este reprezentat atât de către studenți, cât și de către staff-ul academic (cadre didactice/nedidactice). Tipurile de mobilități organizate sunt: studiu și practică pentru studenți (SMS ȘI SMP), predare și formare pentru staff-ul academic (STA ȘI STT).
Obiectivele principale ale Programului Erasmus+, Mobilități, KA1, în Universitatea din Petroșani sunt:
- îmbunătățirea oportunităților pentru accesul la o viață și o carieră mai bune, atât pentru studenți, cât și pentru staff-ul academic;
- încurajarea parteneriatelor dintre Universitatea din Petroșani și instituții profesionale, centre de afaceri și high-tech, din țările UE și non UE, pe baza unor interese comune, cu beneficii pentru toți actorii implicați;
- încurajarea dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale, de creativitate și inovație ale studenților și staff-ului academic prin organizarea de întâlniri la nivel local regional, național și prin alte mijloace;
- creșterea calității și performanțelor sistemului educațional în ideea de a oferi programe de studii mai atractive prin îmbunătățirea cunoștințelor profesionale, îmbunătățirea competențelor și reconversia profesională;
- promovarea inovației în Unievrsitatea din Petroșani prin tehnologii interactive de tip e-Learning;
- promovarea cooperării internațonale, a internaționalizării și combaterea discriminării de orice tip.
Toate activitățile din cadrul Biroului Erasmus+ sunt în acord cu principiile stipulate în Carta Erasmus+, Ghidul Erasmus+ și recomandările ANPCDEFP.
Activitățile derulate de către Biroul Erasmus+, cu ajutorul și sprijinul Secretariatelor Facultăților, Rectoratului, foști beneficiari (atât studenți, cât și cadre didactice/nedidactice) și alți colaboratori, sunt (fără a fi exhaustive): informare/publicitate, actualizarea informațiilor (inclusiv pe platforma MT), inițierea de noi acorduri și parteneriate, selecție, sprijin și suport logistic înainte de mobilitate, completarea tuturor documentelor necesare, monitorizarea desfășurării mobilităților, diseminarea rezulatelor, raportare.

Numărul de mobilități Erasmus disponibile pentru anul universitar 2017-2018:

    • SMP – 66 mobilități (plasamente studenți)
    • SMS – 4 mobilități (studiu studenți)
    • STT – 48 mobilități (formare cadre didactice/nedidactice)
    • STA – 8 mobilități (predare cadre didactice)

Observații:  

  • În funcție de numarul de solicitări, mobilitățile se pot reduce sau suplimenta prin transfer între capitole bugetare compatibile.
  • Lista de mai sus este dinamică, se poate actualiza oricând în cazul în care se incheie noi parteneriate și acorduri interinstituționale.

Biroul Erasmus+
Universitatea din Petroșani

Director: Lector univ.dr. Ravaș Oana
Secretar: Straja Karina, Lagy Rodica

Contact:

Str. Universitatii, Nr. 20, Petrosani, Hunedoara, ROMANIA
+40254 542580 / 293

ANPCDEFP http://www.erasmusplus.ro/erasmusplus