Universitatea din Petroșani

Tutorial video pentru plata taxelor ONLINE la Universitatea din Petrosani


Studentul are obligația de a anunța Universitatea din Petroșani cu privire la absența sa, in următoarele situații:
- prezintă simptome specifice;
- a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
- este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS -CoV-2 și se află în carantină.


Alegeri


Tematici si comisii pentru licenta si disertatie:

Dacă apar probleme la accesarea contului UMS:

 1. Asigurați-vă că ați introdus corect datele dvs. (cnp-ul corect și data de naștere în formatul zz-ll-aaaa). Daca problema persistă,
 2. contactați secretariatul facultății pentru a verifica dacă datele dvs. de autentificare (CNP-ul si data nașterii) sunt corect introduse în sistem, în 95% din cazuri este greșită una din cele două. Dacă încă sunt probleme și după aceste verificări sau problema este de altă natură,
 3. trimiteți email cu subiect ”Cont UMS” , comunicați numele complet, CNP, facultatea, grupa și data nașterii pentru a putea verifica corectitudinea informațiilor necesare pentru login, și în același timp validitatea cererii. Perioada de soluționare depinde în funcție de caz și poate dura mai multe zile.

Conturile IBAN ale universității:

Noile conturi IBAN pentru venituri proprii deschise la Trezoreria Petrosani:

Pentru taxe scoalarizare, taxe admitere, taxe înmatriculare, taxe licență, simpozion, etc:
- RO81TREZ36820F330500XXXX

Pentru plata penalităților de întârziere:
- RO31TREZ36820F365000XXXX

Descrierea platformei UMS:

Fiecărui student (licență si master) de la Universitatea din Petroșani i se alocă automat un cont de utilizator. Pentru a putea vizualiza datele personale, notele, etc., acesta trebuie să îsi cunoască codul numeric personal și data de nastere pentru a-și putea accesa contul UMS. Pe pagina de logare a sistemului sunt necesare informațiile amintite mai sus. Dupa ce se realizează cu succes autentificarea utilizatorului, se va deschide o pagina web cu 8 butoane pe partea din stângă: Date student; Plan de învatamânt; Traiec. Scolara; Rez. Evaluări; Opționale; Sit. financiară; Cazări si respectiv Ieșire.

 • Butonul „Date student” va afișa mai multe tab-uri și anume: datele generale ale studentului respectiv, date privind școlaritatea acestuia, date despre părinți, date de contact.
 • Butonul „Planuri de învățământ” va afișa o pagină cu toate planurile de învățământ ale facultății de care aparține pe diferiți ani de școlaritate. Studentul va trebui să aleagă Tipul de studii pe care le frecventează (masterat sau licență), specializarea pe care o urmeaza și anul școlar în care se află.
 • Butonul „Traiec. Școlară” afisează informații generale despre mediile și punctele de credit acumulate de-a lungul perioadei în care a fost student la Universitatea din Petroșani.
 • Butonul „Rez. Evaluări” afisează mediile încheiate la fiecare materie dintr-un anumit an scolar. Dacă media nu este încheiată atunci cu un click pe materia respectivă se va ajunge la notele acumulate la diferitele sesiuni de examene la care studentul a participat.
 • La butonul de „Opționale” se regasesc cursurile pe care studentul le-a urmat opțional.
 • Butonul „Situație financiară” are de asemenea mai multe tab-uri. Primul tab este cu informații generale despre taxa de școlarizare, al doilea afisează detalii despre toate plățile efectuate iar al treilea afisează eventualele reduceri la plata unor taxe.
 • Studenții care frecventează mai mult de o specializare la Universitatea din Petroșani vor avea în continuare și un buton "Schimbă context" prin care pot alege specializarea pentru care doresc sa vadă situația.
 • Butonul de Iesire realizează dezactivarea contului curent.

ORARE 2022-2023

Simpozioane Studențești

Organizații Studențești

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.