M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Studii Postuniversitare

  În cadrul Facultății de Mine În cadrul Facultății de
Inginerie Mecanică și Electrică
În cadrul Facultății de Științe

Informații la secretariatul facultății de Mine: 0254/549749 sau 0254/542580 int. 204

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ