Scroll Top

Facultatea de Mine

Universitatea din Petrosani
Facultatea de Mine

Decan: Conf.univ.dr.ing LORINȚ Csaba

Prodecan: Conf.univ.dr.ing. DANCIU Ciprian

Prodecan: Șef lucr.dr.ing. MARCHIȘ Diana

Program

Audiențe decan:

Secretariat: 11-14

🔹 Inginerie Minieră
🔹 Topografie Minieră
🔹 Construcții Miniere
🔹 Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
🔹 Ingineria Securității în Industrie
🔹 Ingineria si Managementul Afacerilor Extensia Deva
🔸Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
🔸Topografie minieră informatizată şi cadastru
🔸Controlul şi monitorizarea calităţii mediului
🔸Ingineria proiectării construcţiilor miniere
🔸Ingineria şi managementul proiectelor
🔸Gestionarea și protecția mediului
 

În prezent, Facultatea de Mine are în structură trei departamente: Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții, Departamentul de Ingineria Mediului și Geologie și Departamentul de Management și Inginerie Industrială. Istoria Facultății de Mine se confundă, în integralitatea sa, cu istoria Universității din Petroșani. În anul 1948, la înființare, Institutul Cărbunelui din Petroșani avea în structura sa o singură facultate, Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni. Anul universitar 1957–1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăți în Facultatea de Mine. Industrializarea economiei și concentrarea pe exploatarea rezervelor minerale naționale au însemnat o perioadă de continuă dezvoltare a Facultății de Mine atât în planul bazei materiale didactice, cât mai ales în ceea ce privește corpul profesoral și promoțiile tot mai mari de absolvenți. Dacă în perioada respectivă strategia de bază a facultății a constituit-o concentrarea și specializarea, după anul 1990, mutațiile intervenite la nivelul întregii societăți românești au impus strategia diferențierii. Conservându-și competențele și calitatea procesului didactic într-o lume în care cuvântul schimbare a devenit omniprezent, fără a renunța la denumire, istorie și tradiție, facultatea și-a dezvoltat continuu oferta educațională.

Image hover effect image

Facultatea de Mine

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar

Image hover effect image

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar

Image hover effect image

Facultatea de Științe Economice, Administrative și Sociale

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar