Scroll Top

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Universitatea din Petrosani
Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Conducere:

Decan: Conf.univ.dr.ing. UȚU Ilie

Prodecan: Conf.univ.dr.ing. PĂSCULESCU Dragoș

Prodecan: Prof.univ.dr.ing. ANDRAS Andrei

Program

Audiențe decan:

Secretariat: 11-14

🔸 Calculatoare
🔸 Automatică și Informatică Aplicată
🔸 Electromecanică
🔸 Electromecanică Extensia Horezu
🔸 Energetică Industrială
🔸 Mașini și Echipamente Miniere
🔸 Echipamente pentru Procese Industriale
🔸 Ingineria Transporturilor și Trafic
🔸 Tehnologia Construcțiilor de Mașini
🔹Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
🔹Sisteme şi tehnologii informatice
🔹Exploatarea instalaţiilor electrice industriale
🔹Sisteme electromecanice
🔹Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice
🔹Instalaţii şi echipamente de proces în minerit
🔹Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator
🔹Sisteme de transport pentru industrie, turism și servicii
🔹(NOU) Responsible Consumption and Production (Consum și Producție Responsabile) (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)

În cadrul Institutului Cărbunelui din Petroșani, în anul 1949, s-a înființat o secție de Electromecanică minieră, primii absolvenți ai acesteia fiind promoția 1952/1953. Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică este continuatoarea Facultății de Electromecanică Minieră, înființată în anul 1957, în cadrul Institutului de Mine din Petroșani. De-a lungul celor 56 de ani de existență a învățământului superior electro-mecanic în cadrul Universității din Petroșani, această facultatea a avut diverse denumiri, astfel: Facultatea de Electromecanică Minieră, 1957 – 1974; Facultatea de Utilaj Tehnologic, 1974 – 1977; Facultatea de Mașini și Instalații Miniere, 1977 – 1990; Facultatea de Mașini și Instalații Electromecanice Miniere, 1990 – 1992; Facultatea de Mașini și Instalații Electromecanice, 1992 – 2004; Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, din anul 2004.

Image hover effect image

Facultatea de Mine

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar

Image hover effect image

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar

Image hover effect image

Facultatea de Științe

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar