Studii Postuniversitare în cadrul
Facultății de
Inginerie Mecanică și Electrică

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică organizează programe postuniversitare de conversie profesională care se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Cursurile se organizează în sistem modular la sfârșit de săptămână. Absolvenții cursurilor vor primi Diplomă de conversie profesională care conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare. Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program de conversie profesională poate fi de:

  • 3 semestre, dacă prin programul de conversie se obțin competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență;
  • 4 semestre dacă obțin competențe de predare a unei discipline din alt domeniu fundamental decât al domeniului de specializare înscris pe diploma de licență.
Program postuniversitar Programul de licență pe care este fundamentat pe programul de conversie Nr. de semestre/
Nr. de credite
Taxă de
școlarizare
Contact Responsabil
program
Electronică și automatizări - I Automatică și informatică aplicată 3 semestre/
90 credite
800 lei/
semestru

Secretar-șef facultate


e-mail: ime@upet.ro

Tel.: 0254-549011

Conf.univ.dr.ing. Pătrăşcoiu Nicolae
email: NicolaePatrascoiu@upet.ro tel: 0722489401

Electronică și automatizări - II Automatică și informatică aplicată 4 semestre/
120 credite
800 lei/
Semestru
Informatică - I Calculatoare 3 semestre/
90 credite
800 lei/
Semestru
Prof.univ.dr.ing.habil. Leba Monica
email: monicaleba@yahoo.com, monicaleba@upet.ro
tel: 0736980865
Informatică - II Calculatoare 4 semestre/
120 credite
800 lei/
Semestru
Electromecanică - I Electromecanică 3 semestre/
90 credite
800 lei/
Semestru

Conf.univ.dr.ing.
Marcu Marius
email: MariusMarcu@upet.ro tel: 0724561150

Electromecanică - II Electromecanică 4 semestre/
120 credite
800 lei/
Semestru
Educaţie tehnologică - I Echipamente pentru procese industriale 3 semestre/
90 credite
800 lei/
Semestru

Conf.univ.dr.ing. Praporgescu Gabriel
email: GabrielPraporgescu@upet.ro
gpraporgescu@gmail.com
tel: 0724708876

Educaţie tehnologică - II Echipamente pentru procese industriale 4 semestre/
120 credite
800 lei/
Semestru
Transporturi - I Ingineria transporturilor 3 semestre/
90 credite
800 lei/
Semestru

Conf.univ.dr.ing.
Mihăilescu Sorin
email: mihailescus@gmail.com
sorinmihailescu@upet.ro
tel: 0745947479

Transporturi - II Ingineria transporturilor 4 semestre/
120 credite
800 lei/
Semestru

Notă: Durata de 4 semestre este pentru cursanții a căror specializare înscrisă pe diploma de licență este într-un alt domeniu fundamental decât cel al programului de studii.

Inscrierea de face exclusiv on line prin incarcarea documentelor pe platforma de admitere.

Nu se achită taxă de înscriere (în platforma de admitere la pasul 8 se va bifa SCUTIT TAXĂ DE ÎNSCRIERE, iar la fișierul solicitat pentru dovada scutirii se va încărca o copie a Cărții de identitate în format .jpeg).

După validarea dosarului candidatul va fi declarat admis.

Taxele de studii se vor achita pe parcursul școlarizării, cu respectarea prevederilor Hotărârii Senatului privind taxele de învățământ pentru anul universitar 2023-2024.

 

Acte necesare pentru înscriere:

  • Diploma bacalaureat
  • Diploma licență sau echivalentă
  • Foaie matricolă / Supliment la diplomă
  • Certificat de naștere
  • Certificat căsătorie, dacă este cazul
  • Carte de identitate 
  • Adeverință de la unitatea școlară de învățământ preuniversitar unde candidatul își desfășoară activitatea
  • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie