Scroll Top

Facultatea de Științe Economice, Administrative și Sociale

Universitatea din Petrosani
Facultatea de Științe Economice, Administrative și Sociale

Decan: Conf.univ.dr.ec. DRIGĂ Imola

Prodecan: Conf.univ.dr.ec. POPESCU Mirela

Prodecan: Lector univ.dr. PRODANCIUC Robert

Program

Audiențe decan:

Secretariat: 11-14

🔹 Administrație Publică
🔹 Administrație Publică Extensia Deva
🔹 Contabilitate și Informatică de Gestiune
🔹 Finanțe și Bănci
🔹 Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
🔹 Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Extensia Hunedoara
🔹 Management
🔹 Asistență socială
🔹 Sociologie
🔸Managementul strategic al afacerilor
🔸Management financiar-bancar
🔸Managementul resurselor umane
🔸Contabilitate si audit
🔸Politici de protecție socială
🔸Administraţie publică și dezvoltare comunitară

Facultatea de Științe Economice, Administrative și Sociale funcţionează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-un spaţiu academic şi social-economic dominat de tehnică, dar când piaţa muncii, nevoile Văii Jiului şi ale regiunii înconjurătoare, impun şi alte orientări, a unor specializări din domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor sociale, ştiinţelor exacte. Astăzi, la aproape 25 de ani de la înfiinţare, peste 1000 de studenţi şi masteranzi studiază în cadrul a opt programe universitare de licență la învăţământul cu frecvenţă, trei programe universitare de licenţă la învăţământul la distanţă şi şase programe universitare de masterat.

Image hover effect image

Facultatea de Mine

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar

Image hover effect image

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar

Image hover effect image

Facultatea de Științe

Programe de studii
Licenta
Masterat
Postuniversitar