Studii Postuniversitare în cadrul
Facultății de
Științe

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Programul postuniversitar de conversie profesională Comerț, turism, servicii, organizat de Facultatea de Științe din cadrul Universității din Petroșani, își desfășoară activitatea în baza ORDIN-ului nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, a Hotărârii nr.31 din 27 martie 2013 a Senatului Universității din Petroșani și a acordului nr. 64254/28.11.2013 primit din partea Direcției Generale Management, Resurse Umane și Rețea Școlară Națională din cadrul Ministerului Educației Naționale.
Acest program se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, are următoarele două componente:

 • Comerț, turism, servicii I, durata 3 semestre (90 credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe diplomele de licenţă este în domeniul fundamental Ştiinţe Economice (Administrarea afacerilor, Economie, Finanțe, Management și Marketing);
 • Comerț, turism, servicii II, durata 4 semestre (120 credite) pentru cursanții a căror specializare înscrisă pe diploma de licență este într-un alt domeniu fundamental (altul decat Științe Economice).

Cursul postuniversitar este organizat  în regim cu taxă, valoarea taxei fiind de 600 lei pe semestru.  Absolvenților programului de conversie profesională care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se eliberează, de catre instituția de învățământ superior organizatoare, Diploma de conversie profesională, însoțită de suplimentul la diplomă, care conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare.

Contact:
Responsabil program:  Conf. univ. dr. ec. Dobre-Baron Oana
email: oanabaron2014@gmail.com
telefon: 0722553771

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fișa de înscriere
 • Diploma bacalaureat – copie legalizată
 • Diploma licență – copie legalizată
 • Foaie matricolă (Supliment diplomă) – copie legalizată
 • Certificat de naștere – copie
 • Certificat căsătorie (dacă e cazul) – copie
 • Carte de identitate – copie
 • Adeverință de la unitatea școlară de învățământ preuniversitar unde candidatul își desfășoară activitatea
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 • Dosar plic

 

Programul postuniversitar de conversie profesională Economie și educație antreprenorială, organizat de Facultatea de Științe din cadrul Universității din Petroșani, își desfășoară activitatea în baza ORDIN-ului nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, a Hotărârii nr.31 din 27 martie 2013 a Senatului Universității din Petroșani și a acordului nr. 64254/28.11.2013 primit din partea Direcției Generale Management, Resurse Umane și Rețea Școlară din cadrul Ministerului Educației Naționale.
Acest program se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, are următoarele două componente:

 • Economie și educație antreprenorială I, durata 3 semestre (90 credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe diplomele de licenţă este în domeniul fundamental Ştiinţe Economice (Administrarea afacerilor, Economie, Finanțe, Management și Marketing);
 • Economie și educație antreprenorială II, durata 4 semestre (120 credite) pentru cursanții a căror specializare înscrisă pe diploma de licență este într-un alt domeniu fundamental (altul decat Științe Economice).

Cursul postuniversitar este organizat  în regim cu taxă, valoarea taxei fiind de 600 lei pe semestru.  Absolvenților programului de conversie profesională care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se eliberează, de catre instituția de învățământ superior organizatoare, Diploma de conversie profesională, însoțită de suplimentul la diplomă, care conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare.

Contact:
Responsabil program:  Conf. univ. dr. ec. Dobre-Baron Oana
email: oanabaron2014@gmail.com
telefon: 0722553771

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fișa de înscriere
 • Diploma bacalaureat – copie legalizată
 • Diploma licență – copie legalizată
 • Foaie matricolă (Supliment diplomă) – copie legalizată
 • Certificat de naștere – copie
 • Certificat căsătorie (dacă e cazul) – copie
 • Carte de identitate – copie
 • Adeverință de la unitatea școlară de învățământ preuniversitar unde candidatul își desfășoară activitatea
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 • Dosar plic

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Scopul programului este formarea de competenţe specifice şi perfecţionarea cunoştinţelor angajaţilor cu studii superioare din cadrul instituţiilor publice şi urmăreşte  “îmbunătăţirea în mod continuu a abilităţilor şi pregătirea profesională a funcţionarilor publici” prin abordarea unei tematici de actualitate. Cursul postuniversitar Managementul serviciilor în instituţiile este aprobat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin adresa nr. 60517/01.10.2012. Durata cursului este de 240 de ore, 30 de credite, activitățile didactice se desfășoară în sistem modular, taxa de şcolarizare 1000 lei.  

Inscrierile se fac pe tot parcursul anului universitar, până la formarea grupei necesare derulării cursului.
Responsabil curs Conf.univ.dr.ec. ISAC Claudia
Secretar sef Monica Cerbu
Informații tel: 0254/542580/278
isacclaudia@gmail.com
0722878719

Scopul programului este formarea de competențe specifice și perfecționarea cunoștințelor specialiștilor cu studii superioare în domeniul managementului educațional. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Management Educațional este aprobat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin adresa nr. 63048/15.10.2012. Durata cursului este de 480 de ore, 60 de credite, activitățile didactice se desfășoară în sistem modular, taxa de şcolarizare 1600 lei.

Inscrierile se fac continuu, cursurile incep in luna noiembrie.
Responsabil curs: Lector univ.dr. SCHMIDT Mihaela Secretar sef Monica Cerbu
Informații tel: 0254/542580/278

 

Absolvenții acestui curs își formează competentele legate de recrutarea, selecția și evaluarea performanțelor angajaților, organizarea activității de managementul resurselor umane în cadrul firmei și legate de cultura antreprenorială.
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul resurselor umane este aprobat de către MECTS prin adresa nr. 43343/15.10.2012. Durata cursului este de 120 de ore, 15 de credite, activitățile didactice se desfășoară în sistem modular, taxa de şcolarizare 500 lei.

Inscrierile se fac pe tot parcursul anului universitar, până la formarea grupei necesare derulării cursului. 
Responsabil curs Conf.univ.dr.ec. ISAC Claudia
Secretar sef Monica Cerbu
Informații tel: 0254/542580/278

Scopul programului este formarea de competențe specifice și perfecționarea cunoștințelor specialiștilor cu studii superioare în domeniul managementului sportiv. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul activităților sportive este aprobat de către MECTS prin adresa nr. 53822/06.01.2016. Durata cursului este de 480 de ore, 60 de credite, activitățile didactice se desfășoară în sistem modular, taxa de şcolarizare 1200 lei.

Inscrierile se fac continuu, cursurile incep in luna noiembrie.
Responsabil curs: Conf.univ.dr. STELESCU Ioan
Secretar sef Monica Cerbu
Informații tel: 0254/542580/278

Scopul programului este formarea de competențe specifice și perfecționarea cunoștințelor specialiștilor cu studii superioare în domeniul managementului activităților de sănătate. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul serviciilor de sănătate este aprobat de către MECTS prin adresa nr. 53822/06.01.2016. Durata cursului este de 480 de ore, 60 de credite, activitățile didactice se desfășoară în sistem modular, taxa de şcolarizare 1200 lei

Inscrierile se fac continuu, cursurile incep in luna noiembrie.
Responsabil curs: Conf.univ.dr. NIȚĂ Dorina
Secretar sef Monica Cerbu
Informații tel: 0254/542580/278

Contabilitate modernă asistată de calculator

Scopul programului este formarea de competențe specifice și perfecționarea cunoștințelor specialiștilor cu studii superioare în domeniul contabilitate. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Contabilitate modernă asistată de calculator este aprobat de către MECTS prin adresa nr. 43344/09.05.2013. Durata cursului este de 120 de ore, 15 de credite, activitățile didactice se desfășoară în sistem modular, taxa de şcolarizare 500 lei.

Inscrierile se fac pe tot parcursul anului universitar, până la formarea grupei necesare derulării cursului. 
Responsabil curs: Lector univ.dr. RĂVAȘ Bogdan
Secretar sef Monica Cerbu
Informații tel: 0254/542580/278

Gestiunea produselor și serviciilor instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare

Scopul programului este formarea de competențe specifice în domeniul financiar-bancar, în mod special specialiștilor din instituțiile bancare și instituțiile financiare nebancare. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Gestiunea produselor și serviciilor instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare

este aprobat de către MECTS prin adresa nr. 60517/01.10.2012. Durata cursului este de 240 de ore, 30 de credite, activitățile didactice se desfășoară în sistem modular, taxa de şcolarizare 1000 lei.

Inscrierile se fac continuu, cursurile incep in luna noiembrie.
Responsabil curs: Lector univ.dr. Bogdan Ravaș
Secretar sef Monica Cerbu
Informații tel: 0254/542580/278

 • Înscrierea se face la Secretariatul Facultatii de Stiinte, telefon 0254542580, int. 278; tel/fax 0254549750;

Dosarul de inscriere:

 • fișa de înscriere;
 • diploma de licenţă sau echivalentă (în copie legalizată sau în copie certificată cu originalul);
 • certificatul de naştere (copie legalizată sau în copie certificată cu originalul);
 • certificatul de căsătorie pentru candidații care, după căsătorie, și-au schimbat numele (copie legalizată sau în copie certificată cu originalul);
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • copie C.I.;
 • dosar plic;
 • la înscriere se achită 200 lei din taxa de școlarizare.