Studii Postuniversitare în cadrul
Facultății de
Științe

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Facultatea de Științe organizează programe postuniversitare de conversie profesională care se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Cursurile se organizează în sistem modular la sfârșit de săptămână. Absolvenții cursurilor vor primi Diplomă de conversie profesională care conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare.

Program postuniversitar Domeniul Nr. de semestre/
Nr. de credite
Taxă de
școlarizare
Contact Responsabil
program
Comerț, turism, servicii - I Administrarea afacerilor 3 semestre/
90 credite
600 lei/
semestru

Secretar-șef facultate:
Cerbu Monica

e-mail: stiinte@upet.ro

Tel.: 0254542580 / 278,
0761620975

Conf. univ. dr. Dobre-Baron Oana
e-mail: oanabaron2014@gmail.com
Tel.: 0722553771

Comerț, turism, servicii - II Administrarea afacerilor 4 semestre/
120 credite
600 lei/
Semestru
Economie și educație antreprenorială - I Administrarea afacerilor 3 semestre/
90 credite
600 lei/
Semestru
Economie și educație antreprenorială - II Administrarea afacerilor 4 semestre/
120 credite
600 lei/
Semestru

Notă: Durata de 4 semestre este pentru cursanții a căror specializare înscrisă pe diploma de licență este într-un alt domeniu fundamental decât cel al programului de studii.

Acte necesare pentru înscriere:

- transmitere documente prin poștă / curier

 • Fișa de înscriere
 • Diploma bacalaureat (copie legalizată)
 • Diploma licență sau echivalentă (copie legalizată)
 • Foaie matricolă / Supliment la diplomă (copie legalizată)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat căsătorie, dacă este cazul (copie)
 • Carte de identitate (copie)
 • Adeverință de la unitatea școlară de învățământ preuniversitar unde candidatul își desfășoară activitatea
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 • Dosar plic

- depunere documente la sediul facultății

 • Fișa de înscriere
 • Diploma bacalaureat (copie certificată cu originalul)
 • Diploma licență sau echivalentă (copie certificată cu originalul)
 • Foaie matricolă / Supliment la diplomă (copie certificată cu originalul)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat căsătorie, dacă este cazul (copie)
 • Carte de identitate (copie)
 • Adeverință de la unitatea școlară de învățământ preuniversitar unde candidatul își desfășoară activitatea
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 • Dosar plic


B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE PERFECȚIONARE

Facultatea de Științe organizează programe postuniversitare de perfecționare care se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vizează dezvoltarea de competențe specifice într-un anumit domeniu. Cursurile se organizează în sistem modular la sfârșit de săptămână.

Program postuiniversitar Domeniul Nr. de ore/
Nr. de credite
Taxă de școlarizare Contact Responsabil program
Management educațional Management 600 ore/
60 credite
1.600 lei

Secretar-șef facultate:
Cerbu Monica

e-mail: stiinte@upet.ro

Tel.:

 • 0254542580 / 278
 • 0761620975

Conf. univ. dr. Guță Anca
e-mail: gancajarmila@yahoo.com
Tel.: 0740219479

Managementul activităților sportive Management 600 ore/
60 credite
1.200 lei

Conf. univ. dr. Stelescu Ioan
e-mail: i_stelescu@yahoo.com
Tel. 0721379975

Managementul serviciilor în instituțiile publice Științe administrative 290 ore/
25 credite
1.200 lei

Conf. univ. dr. Niță Dorina
e-mail: dorinamagda@yahoo.com
Tel. 0722325686

Managementul financiar al achizițiilor publice Finanțe 174 ore/
15 credite
1.200 lei

Conf. univ. dr. Răscolean Ilie
e-mail: ilierascolean@yahoo.com

Managementul calității în educație Management 120 ore/
10 credite
800 lei

Conf. univ. dr. Dura Codruța
e-mail: codrutadura@yahoo.com

Competențe antreprenoriale Management 120 ore/
10 credite
800 lei

Conf. univ.dr. Nițescu Alina
e-mail: al.nitescu@gmail.com
Tel. 0722503696

Manager de inovare socială Management 120 ore/
10 credite
800 lei

Conf. univ.dr. Nițescu Alina
e-mail: al.nitescu@gmail.com
Tel. 0722503696

Acte necesare pentru înscriere:

- transmitere documente prin poștă / curier

 • Fișa de înscriere
 • Diploma bacalaureat (copie legalizată)
 • Diploma licență sau echivalentă (copie legalizată)
 • Foaie matricolă / Supliment la diplomă (copie legalizată)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat căsătorie, dacă este cazul (copie)
 • Carte de identitate (copie)
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 • Dosar plic

- depunere documente la sediul facultății

 • Fișa de înscriere
 • Diploma bacalaureat (copie certificată cu originalul)
 • Diploma licență sau echivalentă (copie certificată cu originalul)
 • Foaie matricolă / Supliment la diplomă (copie certificată cu originalul)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat căsătorie, dacă este cazul (copie)
 • Carte de identitate (copie)
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 • Dosar plic