Studii Postuniversitare în cadrul
Facultății de
Științe Economice, Administrative și Sociale

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Facultatea de Științe Economice, Administrative și Sociale organizează programe postuniversitare de conversie profesională care se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Cursurile se organizează în sistem modular la sfârșit de săptămână. Absolvenții cursurilor vor primi Diplomă de conversie profesională care conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare. Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program de conversie profesională poate fi de:

 • 3 semestre, dacă prin programul de conversie se obțin competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență;
 • 4 semestre dacă obțin competențe de predare a unei discipline din alt domeniu fundamental decât al domeniului de specializare înscris pe diploma de licență.
Program postuniversitar Programul de licență pe care este fundamentat pe programul de conversie Nr. de semestre/
Nr. de credite
Taxă de
școlarizare
Contact Responsabil
program
Comerț, turism, servicii - I Economia comerțului, turismului și serviciilor 3 semestre/
90 credite
800 lei/
semestru

Secretar-șef facultate:
Cerbu Monica

e-mail: stiinte@upet.ro

Tel.: 0254542580 / 278,
0761620975

Conf. univ. dr. Dobre-Baron Oana
e-mail: oanabaron2014@gmail.com
Tel.: 0722553771

Comerț, turism, servicii - II Economia comerțului, turismului și serviciilor 4 semestre/
120 credite
800 lei/
Semestru
Economie și educație antreprenorială - I Economia comerțului, turismului și serviciilor 3 semestre/
90 credite
800 lei/
Semestru
Economie și educație antreprenorială - II Economia comerțului, turismului și serviciilor 4 semestre/
120 credite
800 lei/
Semestru
Educație financiară  I Finante și banci 3 semestre/
90 credite
800 lei/
Semestru

Conf. univ. dr. Niță Dorina
DorinaNita@upet.ro
dorinamagda@yahoo.com

0722.325.686
Educație financiară  II Finante și banci 4 semestre/
120 credite
800 lei/
Semestru

Notă: Durata de 4 semestre este pentru cursanții a căror specializare înscrisă pe diploma de licență este într-un alt domeniu fundamental decât cel al programului de studii.

Inscrierea de face exclusiv on line prin incarcarea documentelor pe platforma de admitere.

Nu se achită taxă de înscriere (în platforma de admitere la pasul 8 se va bifa SCUTIT TAXĂ DE ÎNSCRIERE, iar la fișierul solicitat pentru dovada scutirii se va încărca o copie a Cărții de identitate în format .jpeg).

După validarea dosarului candidatul va fi declarat admis.

Taxele de studii se vor achita pe parcursul școlarizării, cu respectarea prevederilor Hotărârii Senatului privind taxele de învățământ pentru anul universitar 2023-2024.

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Diploma bacalaureat
 • Diploma licență sau echivalentă
 • Foaie matricolă / Supliment la diplomă
 • Certificat de naștere
 • Certificat căsătorie, dacă este cazul
 • Carte de identitate 
 • Adeverință de la unitatea școlară de învățământ preuniversitar unde candidatul își desfășoară activitatea
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie

 

 

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE PERFECȚIONARE

Facultatea de Științe Economice, Administrative și Sociale organizează programe postuniversitare de perfecționare care se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vizează dezvoltarea de competențe specifice într-un anumit domeniu. Cursurile se organizează în sistem modular la sfârșit de săptămână.

Program postuiniversitar Domeniul Nr. de ore/
Nr. de credite
Taxă de școlarizare Contact Responsabil program
Management educațional Management 600 ore/
60 credite
1.600 lei

Secretar-șef facultate:
Cerbu Monica

e-mail: stiinte@upet.ro

Tel.:

 • 0254542580 / 278
 • 0761620975
 • Conf. univ. dr. Guță Anca
  e-mail: gancajarmila@yahoo.com
  Tel.: 0740219479

  Managementul activităților sportive Management 600 ore/
  60 credite
  1.600 lei

  Conf. univ. dr. Stelescu Ioan
  e-mail: i_stelescu@yahoo.com
  Tel. 0721379975

  Managementul serviciilor în instituțiile publice
  Științe administrative 290 ore/
  25 credite
  1.200 lei

  Conf. univ. dr. Niță Dorina
  e-mail: dorinamagda@yahoo.com
  Tel. 0722325686

  Managementul financiar al achizițiilor publice
  Finanțe 174 ore/
  15 credite
  1.200 lei

  Conf.univ.dr.ec. Slusariuc Gabriela 
  email: ellas7275@yahoo.com

  Managementul calității în educație
  Management 120 ore/
  10 credite
  800 lei

  Conf. univ. dr. Dura Codruța
  e-mail: codrutadura@yahoo.com

  Competențe antreprenoriale
  Management 120 ore/
  10 credite
  800 lei

  Conf. univ.dr. Nițescu Alina
  e-mail: al.nitescu@gmail.com
  Tel. 0722503696

  Manager de inovare socială
  Management 120 ore/
  10 credite
  800 lei

  Conf. univ.dr. Nițescu Alina
  e-mail: al.nitescu@gmail.com
  Tel. 0722503696

  Management și leadership in educație Management 600 ore /
  60 credite
  1600 lei Conf.univ.dr.ec. ISAC Claudia
  e-mail: ClaudiaIsac@upet.ro

   

  Inscrierea de face exclusiv on line prin incarcarea documentelor pe platforma de admitere.

  Nu se achită taxă de înscriere (în platforma de admitere la pasul 8 se va bifa SCUTIT TAXĂ DE ÎNSCRIERE, iar la fișierul solicitat pentru dovada scutirii se va încărca o copie a Cărții de identitate în format .jpeg).

  După validarea dosarului candidatul va fi declarat admis.

  Taxele de studii se vor achita pe parcursul școlarizării, cu respectarea prevederilor Hotărârii Senatului privind taxele de învățământ pentru anul universitar 2023-2024.

   

  Acte necesare pentru înscriere:

  • Diploma licență sau echivalentă
  • Foaie matricolă / Supliment la diplomă
  • Certificat de naștere
  • Certificat căsătorie, dacă este cazul
  • Carte de identitate
  • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie