M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Comisia de Etică Universitară

Membri Date Contact
  • Conf.univ.dr.ing. Vătavu Sorin – preşedinte comisie
  • Prof.univ.dr.ing. Lazăr Maria
  • Prof.univ.dr.ing. Nan Marin Silviu
  • Conf.univ.dr. Dumbravă Gabriela
  • Conf.univ.dr.ing. Petrilean Dan Codruț
  • Șef lucr. dr. ing. Lorinț Csaba
  • Șef lucr.dr. Guță Anca Jarmila
  • Dr.ing. Costandoiu Rodica
  • Jurist Negru Mariana
Documente Hotărâri