M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Facultatea de Științe

Despre facultatea de Științe:

Facultatea  de Ştiinţe funcţionează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-un spaţiu academic şi social-economic dominat de tehnică, dar când piaţa muncii, nevoile Văii Jiului şi ale regiunii înconjurătoare, impun şi alte orientări, a unor specializări din domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor sociale, ştiinţelor exacte. Astăzi, la aproape 25 de ani de la înfiinţare, peste 1000 de studenţi şi masteranzi studiază în cadrul a opt programe universitare de licență la învăţământul cu frecvenţă, trei programe universitare de licenţă la învăţământul la distanţă şi şase programe universitare de masterat.

Organizare actuală

   
Decan: Conf.univ.dr. DRIGĂ Imola Prodecan: Conf.univ.dr. DOBRIȚOIU Maria
    Prodecan: Conf.univ.dr. MONEA Mirela
SECRETARIAT Consiliul
facultății
Cercetare Cerc Științific Studențesc Antreprenoriat și Turism

Departamente:

Departamentul de
Științe Economice
Departamentul de
Matematică-Informatică
Departamentul de
Științe Socio-Umane

Programe de studii de licență ( IF ):

 

 

Programe de studii de licență ( ID ):

 

 

Programe de studii de masterat:

 

 

Programe postuniversitare