M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Facultatea de Mine

Decan:
prof.univ.dr.ing.habil. Andreea Ionică

Prodecan:
prof.univ.dr.ing.habil. Toderaş Mihaela

Prodecan:
prof.univ.dr.ing. Buia Grigore

Secretariatul
facultății

Consiliul
Facultății

ADMITERE Cercetare Facebook

Departamente:

Departamentul de Inginerie Minieră,
Topografie și Construcții
Departamentul de Management și Inginerie Industrială Departamentul de
Ingineria Mediului și Geologie
Programe de studii de licență:

 Programe de studii de masterat:

 Cursuri postuniversitare de formare continuă

Informații la secretariatul facultății de Mine:
0254/549749 sau 0254/542580 int. 204