Facultatea de Mine

Universitatea din Petroșani

Departamentul de Ingineria Mediului și Geologie

Departamentul de Ingineria Mediului și Geologie revine în actuala denumire după un lung șir de transformări care de-a lungul timpului au marcat existența acestui nucleu de bază al Universității din Petroșani dar mai ales al Facultății de Mine. Catedra de Tehnică Minieră Generală devenită apoi Catedra de Tehnică Minieră și Geologie și ulterior Catedra de Ingineria Mediului și Geologie sunt doar câteva dintre denumirile purtate de această colectivitate înainte de implementarea prevederilor Legii 1/2011 care determină o nouă terminologie și o nouă structură organizațională la nivelul universităților românești. Astfel, începând cu acel an, două foste „catedre” însumând un număr semnificativ de colective extrem de diverse ca și preocupări și componență, se unesc în ceea ce urma să devină cel mai mare „departament” al Universității din Petroșani - Departamentul de Management, Ingineria Mediului și Geologie. Intim legate, cele două familii ocupaționale din sfera Științelor Pământului - Ingineria mediului și Geologia - reclamă în continuare o diversitate mare de specializări ale celor care activează în acest departament, dar mult mai omogene sub aspectul interacțiunilor intra și interdisciplinare. Astfel, specialiștii minieri, chimiștii, preparatorii, geografii-geomorfologii, ecologii, inginerii de mediu și geologii nu doar coabitează, ci formează un colectiv cu o acoperire vastă a unui domeniu de expertiză la fel de vast. Indisolubil legate, practic toate aceste specializări ale membrilor Departamentului de Ingineria Mediului și Geologie alcătuiesc o colectivitate diversă, dar având o funcționalitate deplină.

Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții

Departamentul de Inginerie minieră, Topografie și Construcții este continuatorul Catedrei de Exploatări miniere, apărută odată cu înființarea prin Decretul 175/1948 a Institutului Cărbunelui din Petroșani și a Facultății de Exploatarea și Prepararea zăcămintelor de cărbuni. Este departamentul care, prin specializările Inginerie minieră și Topografie minieră, îi atribuie Universității din Petroșani identitate, tradiție și unicitate la nivel național. Departamentul a luat ființă în anul 2011 prin unirea a două catedre, Inginerie Minieră și Securitate în Industrie și Topografie Minieră și Construcții.

Departamentul de Management și Inginerie Industrială

Departamentul de Management și Inginerie Industrială a fost constituit ca subdiviziune organizatorică distinctă a Universității din Petroșani (UP), respectiv ca structură academică a Facultății de Mine, la începutul anului universitar 2017/2018. Prin organizarea și funcționarea sa ca atare, departamentul asigură misiunea didactică și de cercetare în domenii interdisciplinare aflate la confluența științelor inginerești cu cele manageriale și economice. Corespunzător acestei misiuni, membrii departamentului au pregătire inițială inginerească și/sau economică, dublată de specializări masterale/postuniversitare, experiență profesională și preocupări de cercetare susținute, inclusiv la nivel de doctorat, în diferitele zone de interes actual ale teoriei și practicii managementului. Din perspectiva funcțional-disciplinară tradițională, aceștia se regăsesc în două colective provenind din structurile academice existente anterior: Colectivul de Management și Colectivul de Ingineria Securității. Colectivul de Management provine din Catedra de Management, care a fost înființată în anul 1990 și a funcționat în cadrul Facultății de Mine până la reorganizarea pe departamente, impusă prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011. În momentul înființării, catedra grupa cadrele didactice care gestionaseră până atunci disciplinele managerial-economice (precum Organizarea și conducerea întreprinderilor, Sisteme informatice și analiza activității economice, Modelare matematică în proiectarea minelor, Economie minieră, etc.) care erau prevăzute în planurile de învățământ ale tuturor specializărilor inginerești existente la vremea respectivă.
Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.