Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Universitatea din Petroșani

Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Energetică

Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Energetică a luat ființă în anul 2011, prin unirea Catedrei de Automatică, Informatică Aplicată și Calculatoare cu Catedra de Inginerie Electrică și Energetică. Departamentul este continuatorul catedrei de Electrotehnică înființată în anul 1957. Pe parcursul existenței, catedra a fost reorganizată de mai multe ori, în funcție de cerințele perioadelor respective. În anul 1985 a devenit Catedra de Fizică și Electrotehnică, denumire care a fost păstrată până în anul 1990. În anul 1992, datorită noilor specializări care au fost înființate, din fosta catedră s-au format două colective constituite în Catedra de Electrotehnică și Catedra de Automatică și Electronică.

Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi s-a înființat ca urmare a modificărilor survenite în Legea Educației Naționale, în anul 2011, prin unirea catedrelor de Mașini și Instalații Miniere și de Mecanică Aplicată (desprinsă din Catedra de Mașini Miniere în anul 1998). Deoarece activitatea didactică și de cercetare a Departamentului a continuat activitatea celor două catedre amintite, este firesc să prezentam istoricul acestora. Prima catedră a luat ființă în anul 1957 în cadrul Institutului de Mine din Petroșani, sub denumirea de Cate-dra de Mecanică Minieră. În anul 1960 primește denumirea de Catedra de Mașini Miniere, iar din anul 2000 pana în 2011 a purtat denumirea de Mașini și Instalații Miniere. Primul cadru didactic care a predat disciplina de Mașini miniere a fost inginerul Petre Ioan. Dintre cadrele didactice care au contribuit la dezvoltarea și întărirea catedrei și care nu mai sunt printre noi, îi putem aminti pe Vasile Bumbu, Nicolae Brădeanu, Emil Stoica, Ion Marian, Eugen Haier, Ștefan Somlo, Isaiia Niculescu, Nicolae Mereț, Ianăș Andrei, Maria Hirian, Alexandru Darabont, Gheorghe Micheș, Petre Albăstroiu, Francisc Takács, Tiberiu Andrei și Gabriel Dimirache.
Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.