M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Despre facultatea de I.M.E :

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică face parte integrantă din structura Universității din Petroșani, fiind în ordine cronologică a doua facultate înființată în cadrul acestei instituții de învățământ superior. Pe parcursul anilor, în funcție de oferta de studii, denumirea facultății s-a modificat de mai multe ori de la denumirea iniţială.  Facultatea de Electromecanică Miniera la inființare în 1957 până la forma actuală: Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică din 2003.

Conducerea actuală a facultății:  
   

Decan: Conf.univ.dr.ing. Dumitrescu Iosif

Prodecan: Conf.univ.dr.ing. Uțu Ilie
Prodecan: Conf.univ.dr.ing. Doșa Ion

 

Consiliul
facultății
SECRETARIAT
I.M.E
Departamente:  
Departamentul de Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Energetică
Departamentul de Inginerie Mecanică,
Industrială și Transporturi

Programe de studii de licență:

 

Programe de studii de masterat:

 

Cursuri postuniversitare de formare continuă

 

Laboratoare Cercetare