Scroll Top

Centre, laboratoare

CENTRE DE CERCETARE

  1. Ingineria rocilor, substanţelor minerale utile şi a materialelor de construcţii (IRSMUMC)
  2. Evaluarea riscurilor în industrie (CCERI)
  3. Inginerie Miniera, Mediu și Geologie (CCIMMG)
  4. Inginerie mecanica pentru industria extractivă (IMIE)
  5. Cercetări economice şi sociale pentru dezvoltare regională (CCESDR)
  6. Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Matematică, Informatică, Fizică (CCIMIF)
  7. Metode, tehnici și software pentru monitorizarea și controlul proceselor miniere (MCPM)
  8. Studii Strategice de Securitate Energetică
  9. Excelență în cercetarea fundamentală și aplicativă în cadrul Universității din Petroșani