Scroll Top

În cadrul Facultății de Mine

Studii Postuniversitare în cadrul
Facultății de 
Mine

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Facultatea de Mine organizează programe postuniversitare de conversie profesională care se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Cursurile se organizează în sistem modular la sfârșit de săptămână. Absolvenții cursurilor vor primi Diplomă de conversie profesională care conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare. Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program de conversie profesională poate fi de:

 • 3 semestre, dacă prin programul de conversie se obțin competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență;
 • 4 semestre dacă obțin competențe de predare a unei discipline din alt domeniu fundamental decât al domeniului de specializare înscris pe diploma de licență.
Program postuniversitarProgramul de licență pe care este fundamentat pe programul de conversieNr. de semestre/
Nr. de credite
Taxă de
școlarizare
ContactResponsabil
program
Educație ecologică și pentru protecția mediului IIngineria și protecția mediului în industrie3 semestre/
90 credite
800 lei/
semestru

Secretar-șef facultate:

e-mail: mine@upet.ro

Tel.:

0254-549749

Conf.univ.dr.ing. CIOLEA Daniela
e-mail: cdipentrucdi@yahoo.comdanielaciolea@upet.ro
tel: 0751081047;
0254 542580, int.236

Educație ecologică și pentru protecția mediului IIIngineria și protecția mediului în industrie4 semestre/
120 credite
800 lei/
Semestru

Notă: Durata de 4 semestre este pentru cursanții a căror specializare înscrisă pe diploma de licență este într-un alt domeniu fundamental decât cel al programului de studii.

Inscrierea de face exclusiv on line prin incarcarea documentelor pe platforma de admitere.

NU SE ACHITA TAXA DE INSCRIERE (In platforma de admitere la pasul 8 se va bifa SCUTIT TAXĂ DE ÎNSCRIERE iar la fisierul solicitat pentru dovada scutirii se va incarca o copie a Cărtii de identitate in format .jpeg).
Dupa validarea dosarului candidatul va fi declarat admis. Taxele de studii se vor achita pe parcursul scolarizării cu respectarea prevederilor Hotarârii Senatului nr. 117 din data 03.10.2022.

În anul universitar 2022-2023, conversia profesională pentru cadrele didactice din învățământul liceal va fi finanțată din fondurile Proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), prin plata taxelor de studii aferente.

Pentru alte categorii de cursanți care nu provin din învățământul liceal, taxele de studii se vor achita pe parcursul școlarizării, cu respectarea prevederilor Hotărârii Senatului privind taxele de învățământ pentru anul universitar 2022-2023.

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Diploma bacalaureat
 • Diploma licență sau echivalentă
 • Foaie matricolă / Supliment la diplomă
 • Certificat de naștere
 • Certificat căsătorie, dacă este cazul
 • Carte de identitate 
 • Adeverință de la unitatea școlară de învățământ preuniversitar unde candidatul își desfășoară activitatea
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie

 

 

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE PERFECȚIONARE

Facultatea de Mine organizează programe postuniversitare de perfecționare care se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vizează dezvoltarea de competențe specifice într-un anumit domeniu. Cursurile se organizează în sistem modular la sfârșit de săptămână.

Program postuiniversitarDomeniulNr. de ore/
Nr. de credite
Taxă de școlarizareContactResponsabil program
EVALUATOR DE RISC ŞI AUDITOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 240 ore/
20 credite
1800 lei

Secretar-șef facultate:

e-mail: mine@upet.ro

Tel.:

0254-549749

Conf.univ.dr.ing. Gabriel BĂBUŢ
E-mail: gabriel_babut@yahoo.com
Tel: 0732971484

Acte necesare pentru înscriere:

 • fişă de înscriere;
 • copie legalizată a diplomei de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată sau a diplomei de
 • licenţă ori echivalentă;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie (în cazul cursanţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat
 • numele);
 • copie buletin/carte de identitate;
 • contract de studii