Revista MinelorISSN-L 1220-2053
ISSN 2247-8590

EN

Colectivul redacţional

Instrucțiuni pentru autori

Contact

Frecvenţa publicaţiei:
4 apariţii pe an

Arhiva

2022* - Vol 28: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
*Incepand cu anul 2022, Revista Minelor este disponibila doar in limba engleza

2021 - Vol 27: Nr.1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2020 - Vol 26: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2019 - Vol 25: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2018 - Vol 24: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2017 - Vol 23: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2016 - Vol 22: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2015 - Vol 21: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2014 - Vol 20: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2013 - Vol 19: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2012 - Vol 18: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2011 - Vol 17: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
2010
2009
2008
2007
2006
  • Prezentare
  • Istoric
  • Obiectiv
  • Singularitate
  • Domenii de interes
Revista Minelor / Mining Revue (MinRv), ISSN-L 1220-2053 / ISSN 2247-8590, este o revistă ce aparține Universității din Petroșani, România, publicată trimestrial, atât în format tipărit, cât și online. Este o revistă internațională cu acces deschis, axată pe dezvoltarea și schimbul de aspecte științifice și tehnice (noutăți) în domeniul larg al științelor miniere. Acceptăm spre publicare contribuțiile (lucrări de cercetare, rapoarte și recenzii) care prezintă studii teoretice, experimentale originale și simulare și modelare pe computer, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele subiecte:
- Exploatarea subterană/în carieră (tehnologii miniere, stabilitatea lucrărilor miniere subterane, împușcare, aeraj, …);
- Mecanizare minieră, transport minier, foraj;
- Mecanica rocilor și ingineria geotehnică;
- Geologie și topografie minieră;
- Hidrogeologie (hidrogeologie a exploatării miniere de suprafață și subterane, apă de mină, asecare și recuperare);
- Evaluarea impactului asupra mediului;
- Gestionarea deșeurilor miniere;
- Extracția, utilizarea și prelucrarea materiilor prime;
- Închiderea minelor și recuperarea amplasamentului;
- Sănătate și securitate în muncă;
- Planificarea și proiectarea minelor;
- Controlul și optimizarea proceselor miniere;
- Fiabilitatea, întreținerea și performanța generală a sistemelor miniere;
- Evaluarea și gestionarea riscurilor în minerit și inginerie minerală.

Editorii vor lua în considerare și lucrări despre alte subiecte legate de domeniul minier și probleme de mediu. Toate articolele de cercetare publicate în această revistă vor fi supuse unei evaluări riguroase, bazată pe examinarea inițială a editorului și revizuirea de către experți independenți. Revista este destinată cadrelor didactice, oamenilor de știință, cercetătorilor din industrie și aplicați, precum și factorilor de decizie și politici.

Revista minelor este indexată BDI, în următoarele baze de date internaționale:
- EBSCO - 04.01.2009 - https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf;
- WorldCat - 1950 (2010) - https://www.worldcat.org/title/revista-minelor/oclc/10651861;
- ICI (Index Copernicus International) - https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=5976;
- Baidu Scholar;
- CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure);
- CNPIEC - cnpLINKer;
- Google Scholar;
- J-Gate;
- KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders);
- MyScienceWork;
- Naver Academic;
- Naviga (Softweco);
- Primo Central (ExLibris);
- ReadCube;
- Semantic Scholar;
- Summon (ProQuest);
- TDOne (TDNet);
- WanFang Data;
- CNCSIS (National Council for Scientific Research in Higher Education, Code 293, B+) - 03/2011 - https://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Bplus_martie_2011(1).pdf

Începând cu anul 2021 Revista minelor a încheiat un contract de colaborare cu publicația SCIENDO, pentru verificarea în vederea indexării în baza de date ISI – Clarivate Analytics.

De-a lungul anilor, publicaţia a apărut sub mai multe denumiri:
1918 - 1941 Analele Minelor din România / Asociaţia Inginerilor de Mine, Bucureşti - 12 numere/an numerotate astfel: anul 1/1918 nr. 1-12 până la anul 24/1941 nr.1-12
1950 - 1974 Revista Minelor / Organ al Asiciaţiei Ştiinţifice a Tehnicienilor din R.P.R şi al Ministerului Minelor şi Petrolului, Bucureşti, 12 numere/an numerotate astfel: anul 1/1950 nr.1-12 ş.a.m.d. până în 1974
1974 - 1990 Mine. Petrol. Gaze / Organ al Ministerului Mine.Petrol.Gaze din R.S.R., Bucureşti, 12 numere/an numerotate astfel: anul I/1974 nr. 1-12 până la anul 1989
1991 - 2010 Revista Minelor / Universitatea din Petroşani şi Direcţia Generală Resurse Minerale, Editura Infomin Deva, numerotate astfel: Volumul I nr. 1-12 ş.a.m.d. până în 2010

De la ultimele două numere din colecţia anului 2009 până în prezent, apare şi în limba engleză.

Din anul 2011, Revista Minelor apare sub egida Universităţii din Petroşani, la Editura Universitas, cu o frecvenţă de 4 numere pe an.
Revista Minelor publică lucrări de cercetare originale și avansate, noi evoluții și studii de caz în inginerie minieră și tehnologii ce vizează tehnici noi și îmbunătățite, adaptate, de asemenea, pentru aplicații civile.
Revista acoperă toate aspectele legate de minerit, problemele de mediu și tehnologii legate de exploatarea și prelucrarea resurselor minerale, topografie, calculatoare și simulare, de îmbunătățirea performanțelor, controlul și imbunătățirea costurilor, toate aspectele de îmbunătățirea securitatii muncii, mecanica rocilor și comunicația dintre minerit și legislație. Problemele de mediu, special identificate, includ: evaluarea și autorizarea impactului asupra mediului; tehnologii minere și de preparare; gestionarea deșeurilor și practicile de reducere la minimum a deșeurilor; închiderea minelor, dezafectarea și regenerarea; drenajul apelor acide.
Problemele miniere ce urmează să fie acoperite, includ: proiectarea lucrărilor miniere de suprafață și subterane (economie, geotehnică, programarea producției, ventilație); optimizarea și planificarea minelor; tehnologii de foraj și pușcare; sisteme de transport al materialelor; echipament minier. Calculatoare, micro-procesoare și tehnologii bazate pe inteligență artificială utilizate în minerit sunt, de asemenea, abordate. Lucrările au o gamă largă și interdisciplinară de subiecte.
Editorii vor lua în considerare lucrări și pe alte teme legate de minerit și mediu.
Toate articole de cercetare publicate în acest jurnal, sunt supuse recenziei riguroase, bazată pe screening-ul inițial al redacției și recenzori independenți.
Revista Minelor se distinge prin abordarea subiectelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în minerit și aplicații civile, managementului evaluării riscurilor din industria minieră şi ingineria resurselor minerale, din domeniul inteligenţei artificiale şi a sistemelor bazate pe cunoştinţe utilizate în minerit și pe specificul zonei geografice atât din punct de vedere al resurselor minerale, cât şi al resurselor umane.
Exploatări miniereProiectare şi planificare minieră
Perforare şi împuşcareTopografie minieră
Excavare, transport, depozitareMecanica rocilor în minerit
Drenajul apelor de minăControlul şi optimizarea proceselor miniere
Computere, microprocesoare şi tehnologii bazate pe inteligenţa artificială în mineritTehnologia informaţiei în minerit
Mecanizare, automatizare şi robotizare în mineritFiabilitatea, mentenanţa şi performanţa globală a sistemelor de exploatare
Tehnologii în curs de dezvoltare în industria minierăInteracţiunea dintre minerale, sisteme, oameni şi alte elemente ale ingineriei miniere
Simularea sistemelor miniereSănătate şi securitate în domeniul minier
Evaluarea impactului asupra mediuluiEconomie în domeniul minier
Sisteme de producţie în ingineria minierăEvaluarea riscurilor şi managementul activităţilor miniere
Dezvoltare durabilă în minerit

Colectivul redacţional

Editor șef:
Prof.univ.dr.ing. Ilie ONICA

Editor adjunct:
Conf.univ.dr.ing. Dacian-Paul MARIAN
Conf.univ.dr.ing. Andrei ANDRAȘ

Senior Editori:
Prof. Dumitru FODOR, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Nicolae ILIAȘ, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Mircea GEORGESCU, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Pascu Mihai COLOJA, UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, România

Comitetul științific:
Prof. Iosif ANDRAȘ, Universitatea din Petroșani, România
Dr. ing. Marwan AL HEIB, Școala de Mine din Nancy, INERIS, Franța
Conf. Adam BAJCAR, Poltegor-Instytut, Polonia
Dr. ing. Iosif Horia BENDEA, Politechnico di Torino, Italia
Conf. Boyko BEROV, Academia de Științe din Bulgaria, Bulgaria
Prof. Essaid BILAL, Centrul de Științe pentru Procese Industriale și Naturale (SPIN), Franța
Prof. Lucian BOLUNDUȚ, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Ioan BUD, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Centrul de Nord din Baia Mare), România
Prof. Nam BUI, Universitatea de Științe și Tehnologie din Hanoi, Vietnam
Dr. ing. Constantin Sorin BURIAN, INSEMEX Petrosani, România
Prof. Eugen COZMA, Universitatea din Petroșani, România
Dr. ing. György DEÁK, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului
Prof. Nicolae DIMA, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Carsten DREBENSTEDT, TU Bergakademie Freiberg, Germania
Prof. Ioan DUMITRESCU, Universitatea din Petroșani, România
Dr. ing. George-Artur GĂMAN, INSEMEX Petrosani, România
Prof. Ioan GÂF-DEAC, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir București, România
Dr. ing. Edmond GOSKOLLI, Agenția Națională a Resurselor Naturale, Albania
Prof. Andreea IONICĂ, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Sair KAHRAMAN, Universitatea Hacettepe, Turcia
Prof. Sanda KRAUSZ, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Krzysztof KOTWICA, AGH Universitatea de Științe și Tehnologie din Krakow, Polonia
Prof. Maria LAZAR, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Monica LEBA, Universitatea din Petroșani, România
Conf. Csaba LORINȚ, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Roland MORARU, Universitatea din Petroșani, România
Dr. ing. Vlad Mihai PĂSCULESCU, INSEMEX Petrosani, România
Prof. Florin Dumitru POPESCU, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Sorin Mihai RADU, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Ilie ROTUNJANU, Universitatea din Petroșani, România
Prof. Mihaela TODERAȘ, Universitatea din Petroșani, România
Conf. Sorin Silviu UDUBAȘA, Universitatea din București, România
Prof. Ioel VEREȘ, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România
Conf. Zoltan Istvan VIRÁG, Universitatea din Miskolc, Ungaria

Editor lingvistic
Lect. Lavinia HULEA

Editor Tehnic:
Ec. Radu ION, Universitatea din Petroșani, România

TOP

Instrucțiuni pentru autori

Pentru ca articolele să fie publicate, este necesar ca acestea să nu fi fost publicate anterior sau să nu fie în curs de verificate / publicate într-o altă revistă, responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparținând exclusiv autorilor.

Toate articolele trebuie trimise electronic prin e-mail la mining-revue@upet.ro.

Lucrarea trebuie să fie scrisă în limba engleză și în limba română, în format MS-Word 2003 sau într-un format mai nou, conform cerințelor de redactare. Pentru aceasta, vă rugăm să utilizați template-ul existent.

Nu există restricții cu privire la numărul de referințe bibliografice, dar numărul de autocitări nu trebuie să depășească 5 autocitații / articol și nu trebuie să depășească 20% din numărul total de referințe bibliografice.

Toate articolele vor fi examinate de doi recenzori independenți, care-și desfășoară activitatea la o altă instituție științifică decât cea a autorului / autorilor, fără a exista un conflict de interese între autor / autori și recenzori.
Recenzarea se va baza pe un formular de recenzie, care va include observațiile și concluziile recenzorului cu privire la lucrarea supusă evaluării. Numele recenzorilor nu vor fi dezvăluite.

Nu se percep taxe pentru prelucrarea articolelor și pentru publicare.

Licență de acces deschis
Acest jurnal oferă acces deschis imediat la conținutul său sub licența Creative Commons BY SA 4.0. Autorii care publică în această revistă păstrează toate drepturile de autor și sunt de acord cu termenii licenței CC BY SA 4.0 menționate mai sus.

TOP

CONTACT EDITORIAL:

Prof.univ.dr.ing. Ilie ONICA
onicai2004@yahoo.com , tel: 0729 066 723

Conf.univ.dr.ing. Dacian-Paul MARIAN
dacianmarian@upet.ro , tel: 0748 130 633

pentru achiziția revistei / abonamente
Radu ION
raduion@upet.ro, tel: 0723 645 955

Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr.20, Petroşani - 332006, jud. Hunedoara
Tel.: 0254/542.580, int.259, Fax: 0254/543.491