Universitatea din Petroșani

Structuri de conducere

RECTOR

Placeholder image

Prof.univ.dr.ing.

RADU Sorin Mihai

Rector al Universității din Petroșani

e-mail: rector@upet.ro
Numere de telefon:
direct: 0254 542994
fax: 0254 543491
interior: 259
Program audiențe:
Luni, miercuri, joi, între orele 14-15

PRORECTORI

Prof.univ.habil.dr.ing

MORARU Roland

Prorector cercetare științifică și relații internaționale

Conf.univ.dr.ec.

DURA Codruța

Prorector învățământ

Prof.univ.habil.dr.ing.dr.ec.

EDELHAUSER Eduard

Prorector management universitar, proiecte europene și internaționale

SENATUL UNIVERSITĂȚII

Președinte Senat

Conf.univ.dr.ing.

PĂTRĂȘCOIU Nicolae

Comisia de învățământ și asigurare a calității

 • Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius – președinte
 • Conf.univ.dr.ec. DRIGĂ Imola
 • Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Iosif
 • Conf.univ.dr.ec. DURA Codruța
 • Prof.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea
 • Conf.univ.dr.ec. MONEA Mirela
 • student CARAJIA Tatiana
 • student BOGDAN Alina Mari

Comisia pentru cercetare științifică

 • Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie – președinte
 • Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
 • Conf.univ.dr.mat. DOBRIȚOIU Maria
 • Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
 • Prof.univ.dr.ec. MAN Mariana
 • Conf.univ.dr.ing. STOICUȚA Olimpiu
 • student CRECIUN Eugeniu

Comisia pentru management universitar

 • Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia – președinte
 • Prof.univ.dr.ing. EDELHAUSER Eduard
 • Prof.univ.dr.mat. KECS Wilhelm
 • Şef lucr.dr.ing. MANGU Sorin
 • Prof.univ.dr.ing. NAN Marin Silviu
 • student BORBEI Andreea-Melisa
 • student GRECIA Nicolae-Cristian

Comisia pentru relații cu mediile academic și economic național și internațional

 • Conf.univ.dr.ing. VERES Ioel – președinte
 • Șef lucr.dr.ing. ANDRAȘ Andrei
 • Conf.univ.dr. DUMBRAVĂ Gabriela
 • Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor
 • Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ion
 • student IUCAL Ilie
 • student RAPCEA Maxim

Comisia pentru probleme studențești

 • Lector univ. dr. ANDRIONI Felicia – președinte
 • Asist.univ.dr. COSTA Cristian
 • Prof.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
 • Conf.univ.dr.ing. UŢU Ilie
 • Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU SORIN
 • student DULGHERU Gheorghe-Marian
 • student RUSU Nicolae
 • student MARCENCO Dumitru

Membri senatului


Secretar Senat: Lector univ.dr. HELJIU Marius
Secretară Cabinet Președinte SENAT – Soc. Lăcătușu Camelia

 1. Șef lucr.dr.ing. ANDRAȘ Andrei
 2. Lector univ.dr. ANDRIONI Felicia
 3. Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia
 4. Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
 5. Asist.univ.dr. COSTA Cristian
 6. Conf.univ.dr. DOBRIȚOIU Maria
 7. Conf. univ.dr. DRIGĂ Imola
 8. Conf.univ. dr. DUMBRAVĂ Gabriela
 9. Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Iosif
 10. Conf.univ.dr.ec. DURA Codruța
 11. Prof.univ.dr.ing. EDELHAUSER Eduard
 12. Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ion
 13. Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor
 14. Lector univ.dr. HELJIU Marius
 15. Prof.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea
 16. Prof.univ.dr.ing. KECS Wilhelm
 17. Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
 18. Conf.univ.dr.ing. Lorint Csaba
 19. Prof.univ.dr. MAN Mariana
 20. Şef lucr.dr.ing. MANGU Sorin-Iuliu
 21. Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius
 22. Conf.univ.dr. MONEA Mirela
 23. Prof.univ.dr.ing. NAN Marin
 24. Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie
 25. Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU Nicolae
 26. Conf.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
 27. Conf.univ.dr.ing. STOICUȚA Olimpiu
 28. Conf.univ.dr.ing. UTU Ilie
 29. Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin
 30. Conf.univ.dr.ing. VEREȘ Ioel
 31. Student BOGDAN Alina Maria
 32. Student BORBEI Andreea-Melisa
 33. Student CARAJIA Tatiana
 34. Student CIOCLU Alexandru-Robert
 35. Student CRECIUN Eugeniu
 36. Student DULGHERU Gheorghe-Marian
 37. Student GRECIA Nicolae-Cristian
 38. Student IUCAL Ilie
 39. Student MARCENCO Dumitru
 40. Student RAPCEA Maxim
 41. Student RUSU Nicolae

PERSONAL ADMINISTRATIV

Director General Administrativ: Șef lucr.dr.ing. TOMUS Ovidiu-Bogdan, tel. interior 333

CONTABIL ȘEF: Dr.ec. MĂCRIȘ ADRIAN Nr.tel.interior 225

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE: Ec.ing. SGĂVÂRDEA TATIANA Nr.tel.interior 222

Birou contabilitate UP (facturi, taxe, deconturi, încasări, plăți, ordine de plată) Nr.tel.interior 222

Birou contabilitate AF și CERCETARE: interior 271 Caserie: interior 215

COMPARTIMENT JURIDIC: Nr.tel.interior 134

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE: Dr.ing.ec. COSTANDOIU RODICA Nr.tel.interior 237

ȘEF SERVICIU PATRIMONIU: Dr.ing. CUCĂILĂ MARIUS Nr.tel.interior 143

AUDITOR INTERN: Ec. VIȘAN ANGELA Nr.tel.interior 183

SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE: Ec. PREDA ANA Nr.tel.interior 188

ȘEF SERVICIU SOCIAL: Dr.ing.ec. RADU IOAN-OCTAVIAN Nr.tel.interior 158

ȘEF ATELIER TIPOGRAFIE: Ec. ION RADU COSMIN Nr.tel.interior 296

ȘEF ATELIER ÎNTREȚINERE: Ing. LUPEAN MIRCEA Nr.tel.interior 299

ȘEF BIROU PAZĂ: Ec. TUDORA CONSTANTIN Nr.tel.interior 299