Scroll Top

Alianța EURECA-PRO sărbătorește lansarea etapei 2.0 a proiectului

3 iulie 2023 - Comisia Europeană confirmă suportul pentru continuarea proiectului universității europene EURECA-PRO

Comisia Europeană confirmă suportul pentru continuarea proiectului universității europene EURECA-PRO.

La trei ani de la lansarea Universității Europene pentru Consum și Producție Responsabile (EURECA-PRO) în 2020, alianța universitară și-a asigurat acum finanțare Comisiei Europene (CE) pentru a doua fază a proiectului, din 2023-2027. Alianța va continua să facă progrese pentru a deveni centrul de excelență în Europa pentru educație și cercetare în domeniul consumului și producției responsabile, precum și să se îndrepte către obiectivul pe termen lung de a crea un campus european virtual și integrat până în 2040.

EURECA-PRO este o alianță care reunește nouă universități din Austria, Germania, Grecia, Polonia, Belgia, Franța, Spania și România. Toate au o istorie de lungă durată a cooperării și împreună acoperă o gamă largă de subiecte interdisciplinare.

Implementarea sistematică a Obiectivului 12 de dezvoltare durabilă a Națiunilor Unite (Consum și producție responsabile) în societate se află în centrul misiunii și viziunii EURECA-PRO. Compoziția sa interdisciplinară și expertiza internațională sunt un teren ideal pentru inovare, care acoperă aspecte tehnologice, ecologice, politice, economice și societale și transferul lor în societate și industrie.

Ambiția EURECA-PRO este să ofere educație care să învețe complexitatea sistemelor și să încurajeze cooperarea dintre domeniile de expertiză și granițele care pot genera abordări bazate pe soluții pentru reducerea emisiilor de CO2 și obiectivele Pactului ecologic al UE. Pentru a atinge acest obiectiv, EURECA-PRO combină predarea, cercetarea și inovarea cu programe de studiu flexibile în universități, concentrându-se pe durabilitate, excelență academică și întărirea valorilor europene.

Rulează videoul

Faza proiectului pilot din 2020-2023 a pus bazele cooperării internaționale și interdisciplinare între cercetători, personal și studenți din universitățile partenere pentru a construi o alianță universitară puternică. A introdus noi programe de studiu privind consumul și producția responsabile și a înființat grupuri de cercetare și 6 Lighthouse missions, precum și o conferință internațională de renume despre RCP. La începutul lui 2023, echipa EURECA-PRO a transmis Comisiei Europene viziunea propusă pentru viitorul alianței, iar astăzi sărbătorim vestea confirmării finanțării pentru faza 2.0 prin Erasmus+.

În următoarea etapă a proiectului, din 2023-2027, alianța se va baza pe realizările trecute și se va concentra pe aprofundarea colaborării cu părțile interesate externe din industrie și politică, precum și din societate. Cu inițiativele sale viitoare, cum ar fi înființarea mai multor programe de studiu comune, Școala Doctorală, ,,Project Factory’’ și ,,Lifelong Learning Academy’’, EURECA-PRO va continua să promoveze predarea inovatoare, cercetarea interdisciplinară, dezvoltarea științifică și transferul de cunoștințe către societate.

Programele de studiu comune vor permite studenților să se deplaseze liber de la o universitate parteneră la alta – virtual și fizic. Școala Doctorală nou creată își propune să ofere tinerilor cercetători resurse, cunoștințe și infrastructură unice pentru a dezvolta noi soluții pentru consum și producție responsabilă.

,,Project Factory’’, noua inițiativă EURECA-PRO, va promova în mod specific colaborarea în cercetare în cadrul alianței, creând spațiu pentru inovare, în special în ceea ce privește ODD12. În același timp, rezultatele cercetării noastre vor fi comunicate în mod eficient societății și industriei, cu scopul final de a influența factorii de decizie politică să introducă inițiative de producție mai responsabile în legislație. EURECA-PRO ,,Lifelong Learning Academy’’ va instrui educatori în metode de predare inovatoare și va introduce abilități transversale și probleme de consum și producție responsabile publicului larg. Acestă inițiativă are ca scop să educe europenii în a dezvoltă o conștientizare puternică a importanței producției și consumului responsabil și aplicarea acestor abilități în fiecare aspect al vieții lor profesionale și private.

Cu ajutorul tuturor acestor noi inițiative, obiectivul EURECA-PRO este de a deveni centrul educațional global și lider în cercetare și inovare interdisciplinară în consum și producție responsabile, un campus european integrat, format din nouă universități proeminente.

Vizitați www.eurecapro.eu pentru mai multe informații.