GEOECOLOGIA
Ediția 2024

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

FACULTATEA DE MINE

ORGANIZEAZĂ

în perioada 23 – 25 mai 2024 cel de-al XXI – lea

Simpozion Naţional Studenţesc

GEOECOLOGIA”

Cu această ocazie, dorim să continuăm o frumoasă tradiţie şi, totodată, să le oferim participanților (elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi), cercetători în domeniile ingineriei, un nou prilej de dezbatere pe tărâmul ştiinţei.

Din programul simpozionului vor face parte:

  • Festivitatea de deschidere
  • Prelegeri şi susţineri de lucrări de către personalităţi din domeniu
  • Susţinerea lucrărilor de către elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi
  • „Seminarii”
  • Decernarea premiilor şi festivitatea de închidere
  • Alte activităţi

***

În vederea asigurării condiţiilor necesare de desfăşurare ale acestei manifestări, vă rugăm să completați formularul de înregistrare online, disponibil pe https://www.upet.ro/geoeco/2024/, până la data de 9 mai 2024 și să transmiteți lucrarea în extenso, redactată conform instrucțiunilor, prin email, la adresa geoecologia@upet.ro până la data 16 mai 2024.


Informaţii suplimentare:

Web: https://www.upet.ro/geoeco/2024/.

E-mail: geoecologia@upet.ro

Facebook:
https://www.facebook.com/Geoecologia-UPet-493954107482463/

 


DOMENII:

A. GEOLOGIE*
- Mineralogie, Petrologie și Geochimie
- Paleontologie, Stratigrafie și Geologie istorică
- Zăcăminte de s.m.u., Geologie economică
- Hidrogeologie, Geofizică, Geomecanică și Geologie inginerească
* aplicații ale geologiei în inginerie și minerit

B. INGINERIA MEDIULUI ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ
- Ecologie, Poluarea şi protecţia mediului, Impactul activităţilor antropice
- Reabilitarea zonelor afectate de activităţile antropice, Utilizarea și reutilizarea golurilor subterane
- Valorificarea şi gospodărirea deşeurilor, Reciclarea şi prelucrarea resurselor secundare, Resurse alternative
- Tehnologii neconvenţionale

C. INGINERIE CIVILĂ, TOPOGRAFIE, CADASTRU, GIS
- Construcţii civile
- Topografie generală şi minieră
- Cadastru imobiliar, cadastru funciar, cadastru apelor şi cadastru agricol
- GIS

D. INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGEMENT
- Ingineria și managementul afacerilor
- Securitate și sănătate în muncă
- Ingineria și managementul proiectelor

E. INGINERIE MINIERĂ
- Metode şi tehnologii moderne de exploatare a zăcămintelor de s.m.u.
- Ingineria rocilor cu aplicaţii în minerit
- Construcţii subterane şi de suprafaţă

F. SECȚIUNEA PREUNIVERSITARĂ
- Lucrările vor aborda teme actuale de geoecologie și ecoturism sau oricare dintre cele enumerate mai sus

Premii 2024


Important de reținut:

* Sunt acceptate numai înscrierile efectuate până la data de 9 mai 2024, prin completarea formularului de înregistrare online (https://www.upet.ro/geoeco/2024/);
* Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu se încadrează în domeniile / tematica propusă și care nu sunt conforme cu caracterul tehnic - ingineresc al simpozionului;
* Organizatorii își rezervă dreptul ca în funcție de tematica abordată să redirecționeze lucrările care nu au fost corect încadrate prin formularul de înscriere de către autori, către celelalte domenii;
* Organizatorii își rezervă dreptul de a redirecționa lucrările din cadrul unor domenii care nu au întrunit un număr suficient de înscrieri către domenii cu tematică înrudită, să comaseze anumite domenii care înregistrează un număr scăzut de lucrări înscrise sau să constituie secțiuni „open”;
* Secțiunea preuniversitară se va desfășura separat;
* Vor fi acceptate în vederea publicării numai lucrările transmise în format electronic (.doc / .docx), prin email, la adresa geoecologia@upet.ro, până la data de 16 mai 2024 și care respectă întocmai regulile de redactare prevăzute la adresa https://www.upet.ro/geoeco/2024/, secțiunea „Instructiuni”;
* Vor fi acceptate spre publicare numai lucrările care au fost susținute în cadrul programului simpozionului;
* Recenzia lucrărilor va fi efectuată de comitetul editorial împreună cu moderatorii secțiunilor inclusiv pe baza întrebărilor / răspunsurilor / observațiilor din timpul prezentării;
* Lucrările acceptate în urma recenziei vor fi publicate în volumul simpozionului ce va fi disponibil la adresa https://www.upet.ro/geoeco/2024/;

* Lucrările elevilor, studenților și masteranzilor care întrunesc condițiile de mai sus vor fi prezentate în concurs și publicate;

* Lucrările doctoranzilor care întrunesc condițiile de mai sus vor putea fi prezentate în afara concursului și publicate;


Vă așteptăm cu drag!


SponsoriParteneri

Volume:

Lucrările Simpozionului Naţional Studenţesc „Geoecologia”
ISSN-L 1842 - 4430 / ISSN 2559 - 2106 (Online)

Ediții trecute:

 

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.