Departamentul de Asigurare a Calității

Director departament:

Componența Departamentului de Asigurare al Calității:

 1. Conf. univ. dr. ec. NIȚĂ Dorina - Director Departament;
 2. Șef lucr. dr. ing. FISSGUS Klaus -Facultatea de Mine - membru;
 3. Șef lucr.dr.ing. CSIMINGA Diana - Facultatea de Mine - membru;
 4. Șef lucr.dr.ing. POPESCU-STELEA Mihai - Facultatea de Mine - membru;
 5. Conf.univ.dr.ing. EGRI Angela - Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică - membru;
 6. Șef lucr.dr.ing. URDEA Gheorghe - Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică - membru;
 7. Șef lucr.dr.ing. SÎRB Vali Chivuța - Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică - membru;
 8. Conf.univ.dr.ec. DOBRE-BARON Oana - Facultatea de Științe - membru;
 9. Lector univ.dr. CENUȘE Melinda - Facultatea de Științe - membru;
 10. Lector univ.dr. POPESCU Anamaria - Facultatea de Științe - membru;
 11. Lector univ.dr. MARICA Laura - Facultatea de Științe - membru;

DocumenteCOMISIA PENTRU EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII (CEAC)