Departamentul de Asigurare al Calității

Director departament:

Componența Departamentului de Asigurare al Calității:

 • Conf. univ. dr. NIȚĂ DORINA, Facultatea de Științe - director;
 • Prof. univ. dr. BUIA GRIGORE, Facultatea de Mine - membru;
 • Șef lucr. dr. ing. FISSGUS KLAUS, Facultatea de Mine - membru;
 • Șef lucr. dr. ing. MANGU SORIN, Facultatea de Mine - membru;
 • Conf. univ. dr. UȚU ILIE - Facultatea IME - membru;
 • Conf. univ. dr. ing. SAMOILĂ BRANA LILIANA, Facultatea IME - membru;
 • Șef lucr. dr. ing. COZMA BOGDAN, Facultatea IME - membru;
 • Conf. univ.dr.mat DOBRIȚOIU MARIA, Facultatea de Științe - membru;
 • Conf. univ. dr. ISAC CLAUDIA. Facultatea de Științe - membru;
 • Lect. univ. dr. HIRGHIDUȘ ION, Facultatea de Științe - membru;
 • Lect. univ. dr. TOMESCU MIHAELA, Facultatea de Științe - membru.

Documente

REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII (CEAC)

MISIUNE

Misiunea Comisiei pentru Evaluare și Asigurare a Calității este coordonarea acțiunilor având ca scop crearea, funcționarea eficientă și dezvoltarea sistemului de asigurare a calității din universitate, în concordanță cu politica referitoare la calitate stabilită de conducerea universității, reglementările naționale și standardele europene referitoare la calitatea în învățământul superior.

ORGANIZARE

Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC), constituita în baza Legii nr. 87 / 2006 Art. 11, alin. (5) si (6), reprezinta organismul de coordonare a activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii la nivel institutional. CEAC este formata din 7 membri : 3 cadre didactice alese prin vot secret de catre Senat (câte un reprezentant al fiecarei facultati), 1 reprezentant al Sindicatului Liber al Cadrelor Didactice si Personalului Muncitor, 1 reprezentant al studentilor desemnat de catre Sindicatul Studentilor Democrati din Universitatea din Petrosani si un reprezentant al Companiei Nationale a Huilei din partea angajatorilor. Conducerea operativa a Comisiei este asigurata de Prorectorul responsabil cu Invatamantul.

LEGATURI CU ALTE DEPARTAMENTE/FUNCTII

Ierarhice: este subordonata Senatului; are în subordine Departamentul de Asigurare a Calitatii.

Functionale: cu toate facultatile si departamentele din universitate;

De colaborare:

 • interna: cu prorectoratele si cu departamentele administrative din universitate;
 • externa: cu alte universitati, cu organisme de evaluare si certificare a calitatii din tara si din strainatate.

ACTIVITATI

Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii: raspunde în fata Senatului universitatii de implementarea/ actualizarea/ dezvoltarea sistemului de asigurare a calitatii din universitate; reprezinta universitatea în relatiile cu organismele nationale si internationale pe probleme de calitate; reprezinta universitatea la auditurile externe de evaluare a sistemului de asigurare a calitatii si a programelor de studiu; avizeaza planurile si monitorizeaza auditurile / evaluarile interne ale calitatii din universitate; furnizeaza anual Senatului universitatii rezultate sintetice privind nivelul calitatii si stadiul actiunilor de îmbunatatire a calitatii.