UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
FACULTATEA DE MINE
Impreună cu Sindicatul Studenţilor Universităţii din Petroşani, şi Liga Studentilor Universităţii din Petroşani

ORGANIZEAZĂ
în zilele de 23–25 Aprilie 2015 al XIII – lea

Simpozion Naţional Studenţesc
„GEOECOLOGIA”

Cu această ocazie, dorim să continuăm o frumoasă tradiţie şi, totodată, să le oferim studenţilor cercetători în domeniile geologiei, ingineriei mediului, ingineriei civile-topografiei-cadastrului, ingineriei economice şi ingineriei miniere un nou prilej de confruntare pe tărâmul ştiinţei.


SECŢIUNI:

 1. GEOLOGIE
 2. INGINERIA MEDIULUI
 3. INGINERIE CIVILĂ, TOPOGRAFIE, CADASTRU, GIS
 4. INGINERIE ECONOMICĂ şi INGINERIA CALITĂŢII
 5. INGINERIE MINIERĂ şi INGINERIA SECURITĂŢII ÎN INDUSTRIE

Programul simpozionului va cuprinde:

 • Festivitatea de deschidere
 • Prelegeri şi susţineri de lucrări de către personalităţi din domeniu
 • Susţinerea lucrărilor de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi
 • „Seminarii”
 • Decernarea premiilor şi festivitatea de închidere
 • Banchet
 • Excursie
 • Alte activităţi

***

În vederea asigurării condiţiilor necesare de desfăşurare a acestei manifestări,
vă rugăm să ne transmiteţi, până la data de
  22 MARTIE 2015 - talonul de participare şi rezumatul lucrării
  15 APRILIE 2015 - lucrarea în extenso  pe adresa:
 Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine, Str. Universităţii nr. 20, Cod: 332006 Petroşani - Judeţul Hunedoara
sau la adresa de E-mail 
geoecologia2006@yahoo.com
Persoane de contact: Brandula Ioan Octavian : Tel – 0728 604 924