M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
FACULTATEA DE MINE
Impreună cu Sindicatul Studenţilor Universităţii din Petroşani, şi Liga Studentilor Universităţii din Petroşani

ORGANIZEAZĂ
în zilele de 23–25 Aprilie 2015 al XIII – lea

Simpozion Naţional Studenţesc
„GEOECOLOGIA”

Cu această ocazie, dorim să continuăm o frumoasă tradiţie şi, totodată, să le oferim studenţilor cercetători în domeniile geologiei, ingineriei mediului, ingineriei civile-topografiei-cadastrului, ingineriei economice şi ingineriei miniere un nou prilej de confruntare pe tărâmul ştiinţei.


SECŢIUNI:

 1. GEOLOGIE
 2. INGINERIA MEDIULUI
 3. INGINERIE CIVILĂ, TOPOGRAFIE, CADASTRU, GIS
 4. INGINERIE ECONOMICĂ şi INGINERIA CALITĂŢII
 5. INGINERIE MINIERĂ şi INGINERIA SECURITĂŢII ÎN INDUSTRIE

Programul simpozionului va cuprinde:

 • Festivitatea de deschidere
 • Prelegeri şi susţineri de lucrări de către personalităţi din domeniu
 • Susţinerea lucrărilor de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi
 • „Seminarii”
 • Decernarea premiilor şi festivitatea de închidere
 • Banchet
 • Excursie
 • Alte activităţi

***

În vederea asigurării condiţiilor necesare de desfăşurare a acestei manifestări,
vă rugăm să ne transmiteţi, până la data de
  22 MARTIE 2015 - talonul de participare şi rezumatul lucrării
  15 APRILIE 2015 - lucrarea în extenso  pe adresa:
 Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine, Str. Universităţii nr. 20, Cod: 332006 Petroşani - Judeţul Hunedoara
sau la adresa de E-mail 
geoecologia2006@yahoo.com
Persoane de contact: Brandula Ioan Octavian : Tel – 0728 604 924