Acte studii, eliberare diplome

Universitatea din Petroșani

ACTE NECESARE PENTRU RIDICAREA DIPLOMEI

Pentru absolvenții Universității din Petroșani:

 • Act de identitate (B.Id., C.Id, Paşaport);
 • Două fotografii – realizate recent, pe hârtie foto, color, format 3 x 4 cm;
 • Fişa de lichidare (formular de la Facultate).

Pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior care au susținut examenul de
finalizare a studiilor la universitatea din Petroșani

 • Act de identitate (B.Id, C.Id, Paşaport);
 • Două fotografii – realizate recent, pe hârtie foto, color, format 3 x 4 cm;
 • Pentru absolvenţii Universităţii de Nord din Baia Mare se solicită şi Diploma de Bacalaureat în original.

ACTE  NECESARE  PENTRU  ELIBERAREA  DUPLICATELOR

Diplomă de licență / absolvire / ingineri / maste / foi matricole

 • Anunţ la Monitorul Oficial (ex. Diploma + Foaie matricolă(Supliment));
 • Exemplar din Monitorul Oficial cu anunțul publicat;
 • Declaraţie la Notariat cu împrejurările pierderii actului de studii;
 • Copie legalizată certificat de naştere;
 • Două fotografii – realizate recent, pe hârtie foto, color, format 3 x 4 cm (doar pentru diplome);
 • Cerere către Consiliul de Administraţie pentru aprobarea eliberării Duplicatului;
 • Dosar plic.
 • Chitanță 300 RON pentru eliberare duplicat, se achită la caseria universității.

RELAŢII ȘI PROGRAMĂRI ACTE DE STUDII

Diplomele se eliberează pe bază de programare. În funcție de numărul de cereri, timpul de așteptare de la programare până la eliberarea diplomei poate fi între 1-4 săptămâni.

Tel: 0254 542580 - Luni - Vineri între orele 8 - 10

 PROGRAM ELIBERARE ACTE DE STUDII

Luni 11:00-14:00 <> Marți - 11:00-14:00 <> Joi - 11:00-14:00

Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor de evidența scolară în cadrul universității