UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
FACULTATEA DE MINE

ORGANIZEAZĂ
în perioada 10-12 mai 2018 al XVI – lea
Simpozion Național Studențesc

GEOECOLOGIA”
Ediție aniversarăCu această ocazie, dorim să continuăm o frumoasă tradiţie şi, totodată, să le oferim studenţilor cercetători în domeniile geologiei, ingineriei mediului, valorificării deșeurilor, ingineriei civile-topografiei-cadastrului, ingineriei economice, ingineriei şi managementului calităţii, ingineriei miniere și ingineriei securității în industrie un nou prilej de confruntare pe tărâmul ştiinţei.

Domenii:

A. GEOLOGIE
 1. Mineralogie, Petrologie și Geochimie
 2. Paleontologie, Stratigrafie și Geologie istorică
 3. Zăcăminte de s.m.u., Geologie economică
 4. Hidrogeologie, Geofizică, Geomecanică și Geologie inginerească

B. INGINERIA MEDIULUI ȘI VALORIFICAREA DEȘEURILOR

 1. Poluarea şi protecţia mediului, Impactul activităţilor antropice
 2. 2. Reabilitarea zonelor afectate de activităţile antropice, Utilizarea și reutilizarea golurilor subterane
 3. 3. Valorificarea şi gospodărirea deşeurilor, Reciclarea şi prelucrarea resurselor secundare, Resurse alternative
 4. Tehnologii neconvenţionale

C. INGINERIE CIVILĂ, TOPOGRAFIE, CADASTRU, GIS

 1. Construcţii subterane şi de suprafaţă
 2. Topografie generală şi minieră
 3. Cadastru imobiliar, cadastru funciar, cadastru apelor şi cadastru agricol
 4. GIS

D. INGINERIE ECONOMICĂ ȘI INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

 1. Management şi marketing
 2. Eficienţa investiţiilor
 3. Informatică aplicată

E. INGINERIE MINIERĂ ȘI INGINERIA SECURITĂȚII ÎN INDUSTRIE

 1. Metode şi tehnologii moderne de exploatare a zăcămintelor de s.m.u.
 2. Ingineria rocilor cu aplicaţii în minerit
 3. Managementul sănătăţii şi securităţii în muncă

F. SECȚIUNEA PREUNIVERSITARĂ

 1. Lucrările vor aborda teme actuale de geoecologie și turism sau oricare dintre cele enumerate mai sus

***

Din programul simpozionului vor face parte:

 • Festivitatea de deschidere
 • Prelegeri şi susţineri de lucrări de către personalităţi din domeniu
 • Susţinerea lucrărilor de către elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi
 • „Seminarii”
 • Decernarea premiilor şi festivitatea de închidere
 • Banchet
 • Excursie
 • Alte activităţi

În vederea asigurării condiţiilor necesare de desfăşurare ale acestei manifestări, vă rugăm să completați, până la data de 30 aprilie 2018, formularul de înregistrare OnLine disponibil pe http://upet.ro/geoeco/.

 

Informaţii suplimentare:

Web: http://upet.ro/geoeco/.
E-mail: geoecologia@upet.ro

Tel: 0254 / 542.580, int.: 123, 128, 106, 236; Fax: 0254 / 549.749

Important de reținut:

* Sunt acceptate numai înscrierile efectuate prin completarea formularului de înregistrare OnLine (http://upet.ro/geoeco/);
* Lucrările în format electronic (.doc/.docx), redactate conform cerințelor alăturate, se vor depune la secretariatul simpozionului/secțiunii înaintea susținerii/prezentării acestora;
* Lucrările care nu vor respecta cerinţele de redactare nu vor fi acceptate pentru publicare;
* Comisiile secțiunilor vor asigura recenzarea lucrărilor și pe baza întrebărilor adresate de membri ei sau de către alți participanți la simpozion, autorilor, după susținerea/prezentarea lucrării;
* Este permisă participarea Masteranzilor şi Doctoranzilor; Secțiunea preuniversitară se va desfășura separat;
* Lucrările vor fi publicate (cu ISSN) în volumul simpozionului;
* Vor beneficia de cazare gratuită numai cadrele didactice şi studenţii înscrişi cu comunicări ştiinţifice și care au completat corespunzator formularul OnLine.

Vă așteptăm cu drag!

Premii 2018

Volume:
Lucrările Simpozionului Naţional Studenţesc „Geoecologia”
ISSN-L 1842 - 4430
ISSN 2559 - 2106 (Online)