GEOECOLOGIA
Ediția 2021

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

FACULTATEA DE MINE

ORGANIZEAZĂ ONLINE

în perioada 6-7 mai 2021 al XVIII – lea

Simpozion Naţional Studenţesc

GEOECOLOGIA”

Cu această ocazie, dorim să continuăm o frumoasă tradiţie şi, totodată, să le oferim studenţilor cercetători în domeniile geologiei, ingineriei mediului, valorificării deșeurilor, ingineriei civile-topografiei-cadastrului, ingineriei economice, ingineriei şi managementului calităţii, ingineriei miniere și ingineriei securității în industrie un nou prilej de confruntare pe tărâmul ştiinţei.

Din programul simpozionului vor face parte:

 • Festivitatea de deschidere
 • Prelegeri şi susţineri de lucrări de către personalităţi din domeniu
 • Susţinerea lucrărilor de către elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi
 • „Seminarii”
 • Decernarea premiilor şi festivitatea de închidere
 • Alte activităţi

***

În vederea asigurării condiţiilor necesare de desfăşurare ale acestei manifestări, vă rugăm să completați, până la data de 25 aprilie 2021, formularul de înregistrare OnLine disponibil pe https://www.upet.ro/geoeco/2021/, și să transmiteți, până la data de 25 aprilie 2021, lucrarea în extenso redactată conform instrucțiunilor, la adresa geoecologia@upet.ro.


Informaţii suplimentare:

Flyer_2021

Poster_2021

Instructiuni redactare lucrare_2021 (template)

Web: https://www.upet.ro/geoeco/2021/.

E-mail: geoecologia@upet.ro

Facebook:
https://www.facebook.com/Geoecologia-UPet-493954107482463/

Tel: 0254 / 542.580, int.: 123, 128, 106, 236; Fax: 0254 / 549.749

Domenii:

A. GEOLOGIE
 1. Mineralogie, Petrologie și Geochimie
 2. Paleontologie, Stratigrafie și Geologie istorică
 3. Zăcăminte de s.m.u., Geologie economică
 4. Hidrogeologie, Geofizică, Geomecanică și Geologie inginerească

B. INGINERIA MEDIULUI ȘI VALORIFICAREA DEȘEURILOR
 1. Ecologie, Poluarea şi protecţia mediului, Impactul activităţilor antropice
 2. Reabilitarea zonelor afectate de activităţile antropice, Utilizarea și reutilizarea golurilor subterane
 3. Valorificarea şi gospodărirea deşeurilor, Reciclarea şi prelucrarea resurselor secundare, Resurse alternative
 4. Tehnologii neconvenţionale

C. INGINERIE CIVILĂ, TOPOGRAFIE, CADASTRU, GIS
 1. Construcţii subterane şi de suprafaţă
 2. Topografie generală şi minieră
 3. Cadastru imobiliar, cadastru funciar, cadastru apelor şi cadastru agricol
 4. GIS

D. INGINERIE ECONOMICĂ ȘI INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
 1. Management şi marketing
 2. Eficienţa investiţiilor
 3. Informatică aplicată

E. INGINERIE MINIERĂ ȘI INGINERIA SECURITĂȚII ÎN INDUSTRIE
 1. Metode şi tehnologii moderne de exploatare a zăcămintelor de s.m.u.
 2. Ingineria rocilor cu aplicaţii în minerit
 3. Managementul sănătăţii şi securităţii în muncă

F. SECȚIUNEA PREUNIVERSITARĂ
 1. Lucrările vor aborda teme actuale de geoecologie și turism sau oricare dintre cele enumerate mai sus

Premii 2021


Important de reținut:

Sunt acceptate numai înscrierile efectuate până la data de 25 aprilie 2021, prin completarea formularului de înregistrare OnLine (https://www.upet.ro/geoeco/2021/);
Lucrările în format electronic (.doc/.docx), redactate conform cerințelor alăturate și modelului, să fie transmise până în data de 25 aprilie 2021 (geoecologia@upet.ro);
Lucrările care nu vor respecta cerinţele de redactare nu vor fi acceptate pentru publicare;
Comisiile secțiunilor vor asigura recenzarea lucrărilor și pe baza întrebărilor adresate de membri ei sau de către alți participanți la simpozion, autorilor, după susținerea/prezentarea lucrării;
Este permisă participarea Masteranzilor şi Doctoranzilor; Secțiunea preuniversitară se va desfășura separat;
Lucrările acceptate vor fi publicate (cu ISSN) în volumul simpozionului;

Vă așteptăm cu drag!

Volume:

Lucrările Simpozionului Naţional Studenţesc „Geoecologia”
ISSN-L 1842 - 4430 / ISSN 2559 - 2106 (Online)

Ediții trecute:

 

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.