Universitatea din Petroșani antet
Răvaș Oana

Lector univ.dr.

RĂVAȘ Oana

Facultatea de Științe

Departamentul de Științe Economice

Director Birou Erasmus+