Universitatea din Petroșani antet
Răvaș Bogdan

Lector univ.dr.ec.

RĂVAȘ Bogdan

Facultatea de Științe

Departamentul de Științe Economice