Universitatea din Petroșani antet
Nitescu Anne-Marie

Șef lucr.dr.ing.

NITESCU Anne-Marie

Facultatea de Științe

Departamentul de Matematică-Informatică

Secretar științific