Universitatea din Petroșani antet
Niță Dorina

Conf.univ.dr.ec.

NIȚĂ Dorina

Facultatea de Științe

Departamentul de Științe Economice

Director departament evaluare și asigurare a calității