Universitatea din Petroșani antet
Marica Laura

Lector univ.dr.

MARICA Laura

Facultatea de Științe

Departamentul de Științe Socio-Umane