Universitatea din Petroșani antet
Guță Anca

Conf.univ.dr.ec.

GUȚĂ Anca

Facultatea de Științe

Departamentul de Științe Economice