Universitatea din Petroșani antet
Dura Codruța

Conf.univ.dr.ec.

DURA Codruța

Facultatea de Științe

Departamentul de Științe Economice

Prorector învățământ