Universitatea din Petroșani antet
Drigă Imola

Conf.univ.dr.ec.

DRIGĂ Imola

Facultatea de Științe

Departamentul de Științe Economice

Decan