M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

 

Participarea Universității din Petroșani la proiectul POSDRU ”Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!

Universitatea din Petroșani este partener principal în proiectul POSDRU ”Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!”, alături de Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Studenți și Profesioniști IT&C. Derulat în perioada 27 mai 2014 – 30 noiembrie 2015, proiectul ”Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!” vizează următoarele obiective:

  1. Furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională în vederea tranziției de la scoală la viața activă pentru un număr de 400 de studenți. Obiectivul își propune să ofere consiliere și orientare profesională de calitate pentru cei 400 de studenți care vor constitui grupul țintă al proiectului;
  2. Promovarea şi dezvoltarea de parteneriate (30) între mediul universitar și cel de afaceri în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Parteneriatele asigură realizarea corelării dintre conținutul curriculei și pregătirii universitare cu dinamica cerințelor actuale ale pieței muncii;
  3. Formarea de competențe practice și aptitudini profesionale specifice pentru 200 de studenți, prin desfășurarea efectivă a programelor de pregătire practică. Organizarea și dezvoltarea programelor de practică de calitate, folosind o abordare unitară, contribuie la creșterea relevanței rezultatelor învățării dobândite la locul de muncă în timpul desfășurării stagiilor de practică, sporind astfel, adaptabilitatea tinerilor absolvenți la exigențele primului loc de muncă relevant. Proiectul se adresează studenţilor facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara si ai Facultăţilor de Științe (specializarea Management) şi Inginerie Mecanică si Electrică (specializarea Calculatoare şi Tehnologia Informaţiilor) din cadrul Universităţii din Petroşani. Universitatea din Petroșani este reprezentată în echipa de management a acestui proiect de către Dl. Conf. univ. dr. ing. Edelhauser Eduard, D-na Conf. univ. dr. ing. Ionică Andreea și D-na Conf. univ. dr. ing. Leba Monica. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul proiectului: http://www.carierait.uvt.ro/

Participarea Universității din Petroșani la Târgul de oferte educaționale ”Arena Educației”

În 23-24 mai 2014 în județul Hunedoara s-a organizat cea de-a II-a ediție a „Arenei Educației - Târg de oferte educaţionale pentru elevi, studenţi şi absolvenţi. La organizarea evenimentului au participat universităţi, licee din Deva, Hunedoara și Petroșani, dar şi companii din judeţ, interesate de promovarea ofertelor educaţionale şi de carieră. La invitaţia organizatorilor, şi-au prezentat oferta educaţională opt instituţii de învăţământ superior din ţară: Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Universitatea din Petroşani, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Timişoara, Universitatea „Alma Mater” din Sibiu şi Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad. La Petroșani, evenimentul s-a desfăşurat în Biblioteca Universităţii, a reunit prezentarea ofertelor şcolare ale tuturor liceelor din Valea Jiului şi ale unor prestigioase instituţii de învăţământ superior din ţară s-a bucurat de un real succes. Elevii au dat dovadă de multă ingeniozitate în pregătirea standurilor şi pliantelor pentru atragerea spectatorilor şi a viitorilor învăţăcei de partea lor. Cadrele didactice ale Universităţii din Petroşani care au reprezentat instituţia noastră, au participat, în cadrul aceluiaşi eveniment, la manifestările de prezentare a ofertelor educaţionale organizate la Hunedoara (la sediul Casei de Cultură) şi Deva (la „Deva Mall”). În acest cadru, au fost oferite informații complete și documentate liceenilor și altor persoane interesate de programele de licență/master și condițiile de studiu oferite de Universitatea din Petroșani.

Organizarea participării Universităţii din Petroşani la aceste evenimente a fost efectuată sub coordonarea Prorectoratul pentru Învățământ și Relații Internaționale, a Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră și a Departamentului de Calitate şi Admitere.

Proiectul POSDRU ”Caravana Carierei”

În luna aprilie 2013, Prorectoratul pentru învățământ și CICOC au încheiat un protocol de parteneriat cu Blocul Naţional Sindical pentru participarea Universității din Petroșani la implementarea proiectului POSDRU Caravana Carierei. Ca urmare a acestei colaborări, studenţii Universităţii noastre au fost instruiţi de către specialiştii în formare şi inserţie profesională angajaţi în derularea proiectului, cu privire la următoarele aspecte deosebit de importante ce condiționează inserţia şi integrarea viitoare a acestora pe piaţa muncii: întocmirea corectă a unui CV şi transmiterea acestuia potenţialului angajator; elaborarea unei scrisori de intenţie, instrucţiuni pentru pregătirea participării la un interviu de angajare; prezentarea proceselor de recrutare şi a celor mai cunoscute firme şi site-uri de recrutare din ţara noastră; participarea la internship—uri; planificarea carierei. De asemenea, studenților le-au fost prezentate principalele site-uri pentru formare și inserție profesională și modalitățile de accesare a acestora. Prezentarea completă a acestor site-uri poate fi accesată aici: http://caravanacarierei.bns.ro/Prezentare_SINTEZA.pdf

Informații suplimentare cu privire la derularea acestui proiect pot fi găsite pe site-ul: http://caravanacarierei.bns.ro/

Organizarea de întâlniri semestriale cu studenții celor trei Facultăți în vederea instruirii acestora cu privire la întocmirea portofoliului de documente pentru angajare (CV, scrisoare de intenție), accesarea site-urilor de recrutare și participarea la un interviu de angajare.

Informații suplimentare aici:

Organizarea evenimentului ”Volksbank - o banca pentru viitor”

În data de 11 noiembrie 2013, Facultatea de Științe în colaborare cu CICOC au organizat evenimentul ”Volksbank - o banca pentru viitor” la care au participat studenții de la programul de studii de licență Finanțe-Bănci și cei de la programul de studii de masterat Management Financiar Bancar. La dezbaterea respectivă au luat parte invitați de la Sucursala Volksbank din Petroșani care au prezentat profilul acestei instituții financiar-bancare, oferta sa pe piața românească și principalele performanțe atinse în ultimii 2 ani în plan financiar. De asemenea, studenților le-au fost prezentate competențele și cerințele pe care trebuie să le satisfacă actualii potențialii candidați la statutul de angajat în cadrul Volksbank: studii superioare în domeniu; cunoașterea procedurilor și normelor bancare; abilități de comunicare; cunoștințe de bază de limba engleză și de utilizare a calculatorului electronic; atitudinea pozitivă etc.

Organizarea dezbaterii ”Antreprenori în turismul montan”

În data de 13 noiembrie 2013, Facultatea de Științe în colaborare cu CICOC au organizat evenimentul ”Antreprenori în turismul montan”, la care au participat studenții de la Cercul de Antreprenoriat și Turism și studenții de la programele de studii Economia Comerțului, Turismului si Serviciilor (nivel de licență), respectiv Managementul Strategic al Afacerilor (nivel de masterat). Au participat, în calitate de invitați, 3 întreprinzători din zona Parâng, care le-au împărtășit studenților experiențele lor legate de inițierea și dezvoltarea de afaceri profitabile în zona turistică montană amplasată în vecinătatea Universității noastre.

Conferinţa “European Projects and Education - Mobility Opportunities for Students and Teachers”

În data de 11 Decembrie 2013, Comisia de Relaţii Internaţionale în colaborare cu CICOC au organizat evenimentul în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Petroşani, unde au participat studenţi şi cadre didactice ale Universităţii din Petroşani, care s-au familiarizat cu proiectele europene educaţionale şi de formare continuă actuale, precum şi cu oportunităţile oferite studenţilor şi cadrelor didactice în contextul european actual prin programul Erasmus+. Conferinţa a fost susţinută de reprezentanţi ai Universităţii din Petroşani, Europæiske Civile Ressourcer Center Danemarca şi ai International Development Aliance Bulgaria.