Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Misiunea Centrului de Consiliere şi Orientarea a Carierei

Misiunea C.C.O.C. vizează coordonarea tuturor activităţilor de consiliere şi orientare pentru carieră la nivelul celor trei facultăţi ale Universităţii din Petroșani: Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Facultatea de Mine și Facultatea de Științe. Activităţile C.C.O.C. se desfăşoară pentru a completa oferta de servicii pentru studenţi/ absolvenţii Universităţii din Petroşani, pentru a răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională semnalate de studenţi şi pentru a le oferi acestora alternative la serviciile tradiţionale din cabinetele de consultanţă sau oficiile forţei de muncă.

Ca structură funcțională a Universității din Petroșani, C.C.O.C acordă suport specializat gratuit studenților în vederea optimizării traseului educațional și profesional al acestora.

În cadrul serviciilor de consiliere individuală, studenții Universității din Petroșani pot beneficia gratuit de instrumentul de evaluare psihoaptitudinală și a intereselor ocupaționale, în scopul autocunoșterii și optimizării personale. Pentru a beneficia de acest serviciu este necesară completarea unui formular Google Forms prin solicitare la sediul C.C.O.C, sau prin email la adresa: ccoc@upet.ro

Instrumentul de evaluare psihoaptitudinală și a intereselor ocupaționale - GR8PI a fost achizionat de catre Universitatea din Petrosani prin programul CNFIS-FDI-2022-0325

 

 


Obiectivele Centrului Consiliere şi Orientarea a Carierei

Obiective generale:

 1. Orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să poată să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră;
 2. Reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
 3. Facilitarea relaţiei dintre studenţi/ absolvenţi şi piaţa muncii;
 4. Creşterea angajabilităţii absolvenţilor în domeniile de studii absolvite.

Obiective specifice:

 • Optimizarea sistemului de informare a studenţilor şi tinerilor din Petroşani cu privire la piaţa muncii şi oportunităţile de angajare;
 • Încurajarea studenţilor în utilizarea surselor de informaţie, ca o premisă pentru dezvoltarea personalităţii acestora;
 • Îndrumarea studenţilor către o gamă mai largă de servicii şi alte structuri specializate, din cadrul Universităţii din Petroşani şi a municipalităţii locale;
 • Formarea studenţilor, prin adoptarea unei abordări personalizate, în vederea interpretării şi utilizării informaţiilor astfel încât acestea să corespundă nevoilor lor şi mai ales să poată fi transpusă în acţiuni efective;
 • Asigurarea premiselor unui contract mai eficient între organizaţiile studenţeşti şi studenţi prin prezentarea, diversificarea şi profesionalizarea organizaţiilor şi a ofertei acestora;
 • Modelarea informaţiilor pentru utilizarea acestora de către studenţii universităţii, în forme şi stiluri convenabile şi adaptabile nevoilor acestora;
 • Colaborarea cu instituţii, organizaţii, firme locale sau naţionale, în vederea facilitării prezentării ofertei acestora pentru studenţi;
 • Imprimarea unui stil de lucru modern în privinţa diseminării informaţiei prin activităţi de formare;
 • Organizarea activităţii de self-management în vederea valorificării stimei de sine;
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup, pe probleme specifice managementului carierei;
 • Optimizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme specifice educaţionale;
 • Implicarea tinerilor beneficiari ai C.C.O.C. în: organizarea unor prezentări, workshop-uri, traininguri etc;
 • Sprijinirea studenţilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 • Creşterea nivelului de participare al studenţilor în activităţile educaţionale nonformale.

Principalele activităţi ale C.C.O.C:

a) Informarea, orientarea şi consilierea studenţilor / elevilor de liceu prin oferirea unor servicii precum:

 • a1. Consilierea educaţională şi vocaţională;
 • a2. Consilierea şi evaluarea psihologică;
 • a3. Consilierea în carieră;
 • a4. Elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii.

b) Acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum:

 • b1. Sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare şi de simulare a interviului de angajare;
 • b2. Organizarea de prezentări de companii;
 • b3. Sesiuni de informare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor;
 • b4. Realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională;
 • b5. Elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei absolvenților universităţii pe piaţa muncii;
 • b6. Participarea la diverse activităţi organizate în domeniul informării, consilierii şi orientării profesionale.

c) Informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale, prin intermediul unor activităţi de genul: zilele porţilor deschise, târguri educaţionale, vizite tematice în universitate, caravana universităţii în licee, concursuri tematice destinate elevilor, prezentarea de cariere de succes ş.a.

d) Informarea şi consilierea studenţilor şi a absolvenţilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru ciclurile de învăţământ superioare.

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.