Universitatea din Petroșani antet
Monea Mirela

Conf.univ.dr.ec.

MONEA Mirela

Facultatea de Științe

Departamentul de Științe Economice

Prodecan