Departamentul de Management al Cercetării, Dezvoltării și Inovării (DMCDI)

 

Departamentul de Management al Cercetării, Dezvoltării și Inovării reprezintă interfața dintre activitatea de cercetare-dezvoltare și mediul socio-economic, contribuind la valorificarea rezultatelor cercetării universitare, la dezvoltarea economică în general și la obținerea de resurse financiare pentru Universitate.

Atribuțiile DMCDI sunt următoarele:

a) diseminarea informațiilor referitoare la calendarul competiției granturilor și contractelor naționale;
b) asigură consiliere, logistică și informații structurilor din Universitate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare - inovare;
c) identificarea de agenți economici potențiali pentru încheierea contractelor de cercetare științifică;
d) inventarierea partenerilor externi, pentru transferul de produse și servicii cum ar fi: tehnologii noi, produse noi, invenții, inovații, consultanță, cursuri de pregătire de specialitate;
e) monitorizarea contractelor de cercetare științifică și a granturilor;
f) sprijinirea elaborării documentației de invenții și inovații prin asistență calificată;
g) asigură derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare - dezvoltare-inovare interne și internaționale;
h) înregistrează propuneri de proiecte și contracte. Depunerea oricărei propuneri de proiect al unui cadru didactic din universitate se va face cu informarea prealabilă a DMCDI;
i) supravegherea finalizării lucrărilor contractate, pentru încasarea contravalorii acestora.
j) actualizarea datelor pentru elaborarea rapoartelor către organismele ierarhice și Senatul Universității și a rapoartelor operative;
k) urmărirea împreună cu Compartimentul Financiar-Contabil a administrării financiare curente a contractelor de cercetare, dezvoltare, proiectare, consultanță și expertiză;
l) sprijinirea organizării simpozioanelor;
m) evidența activității de inovare și transfer tehnologic;
n) gestionarea informațiilor privind tehnologiile, metodele și echipamentele posibile pentru transfer tehnologic, precum și casarea și scoaterea din uz;
o) promovarea și elaborarea de materiale publicitare privind activitatea de cercetare științifică;
p) evidența activității de cercetare științifică pe pagina web a universității.

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.