Universitatea din Petroșani

Rezultatele concursului de admitere, septembrie 2022

Rezultatele concursurilor vor fi afișate aici în data de 23 septembrie 2022.

Ultima actualizare: 29 septembrie 2022, 19:24

Observații

Candidații admiși vor verifica rezultatele după numărul de dosar din contul de candidat, respectiv fișa de înscriere/ legitimația de concurs primită pe email.

Licență Români și Master: 23 – 27 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs.
(Program: luni-vineri 9:00-15:00, sâmbătă 9:00-12:00, duminica nu este program cu publicul)


Licență Rep. Moldova: 27 septembrie
- confirmarea locului ocupat prin concurs. Pentru candidații admiși pe locurile Românilor de pretutindeni (Rep. Moldova), confirmarea locurilor se va face cu sprijinul Asociației Studenților Basarabeni din Petroșani, împuterniciți de Universitatea din Petroșani,  în data de 27 septembrie, la Chișinău. Fiecare candidat va fi contactat direct de către reprezentanți. Pentru confirmarea locului ocupat prin concurs candidații admiși trebuie să prezinte actele de studii (Diploma Bacalaureat + Foaie matricolă) în original, copii după Certificatul de naștere, pașaport, carte de identitate. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, completând formularul din Anexa nr. 4.Taxa de înmatriculare (30 lei pentru studii de licență, 60 lei studii de master) trebuie achitată din momentul în care ați fost declarat admis, începând din 23 septembrie până în 27 septembrie pentru confirmarea locului, iar dovada plății trebuie prezentată la comisiile de admitere ale facultăților. Este nevoie de diplomele în original pentru confirmarea locurilor „român buget” (fără taxă). Dacă ați fost admis la locurile cu taxă, se depun la dosar actele în copie xerox, dar trebuie să prezentați acte în original pentru certificarea cu originalul si trebuie să plătiți prima rata de 500 lei din taxa de școlarizare.
Înmatricularea se face la comisiile de admitere la sediul Universității.

Rezultatele concursului de admitere, iulie 2022

Rezultatele concursurilor vor fi afișate aici în data de 23 iulie 2022.

Ultima actualizare: 29 iulie 2022, 20:00Observații

Candidații admiși vor verifica rezultatele după numărul de dosar din contul de candidat, respectiv fișa de înscriere/ legitimația de concurs primită pe email.

Licență Români și Master: 25 – 28 iulie - confirmarea locului ocupat prin concurs.
(Program: luni-joi 9-15)


Licență Rep. Moldova: 28 iulie
- confirmarea locului ocupat prin concurs. Pentru candidații admiși pe locurile Românilor de pretutindeni (Rep. Moldova), confirmarea locurilor se va face cu sprijinul Asociației Studenților Basarabeni din Petroșani, împuterniciți de Universitatea din Petroșani,  în data de 28 iulie, la Chișinău. Fiecare candidat va fi contactat direct de către reprezentanți. Pentru confirmarea locului ocupat prin concurs candidații admiși trebuie să prezinte actele de studii (Diploma Bacalaureat + Foaie matricolă) în original, copii după Certificatul de naștere, pașaport, carte de identitate. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, completând formularul din Anexa nr. 4.Taxa de înmatriculare (30 lei pentru studii de licență, 60 lei studii de master) trebuie achitată din momentul în care ați fost declarat admis, începând din 25 iulie până în 28 iulie pentru confirmarea locului, iar dovada plății trebuie prezentată la comisiile de admitere ale facultăților. Este nevoie de diplomele în original pentru confirmarea locurilor „român buget” (fără taxă). Dacă ați fost admis la locurile cu taxă, se depun la dosar actele în copie xerox, dar trebuie să prezentați acte în original pentru certificarea cu originalul.
Înmatricularea se face la comisiile de admitere la sediul Universității.

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.